Identyfikator artykułu : 00156823 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Błąd: Out of memory (Brak pamięci).

  Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy oprogramowanie Hi-Res Audio Player wykrywa, że w komputerze brakuje pamięci RAM do odtwarzania dźwięku o wysokiej rozdzielczości. Upewnij się, że dostępna pamięć RAM komputera jest większa niż rozmiar pliku muzycznego.

  Przydziel więcej pamięci w ustawieniu Expand to RAM (Przenoś do pamięci RAM) okna Preferences (Preferencje) niż wynosi rozmiar pliku (rozmiar domyślny: 500 MB).

  Jeśli problem nie ustąpi, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Configure (Skonfiguruj) na pasku menu.
  2. Wybierz opcję Device (Urządzenie). Wyświetlone zostanie okno Preferences (Preferencje).
  3. W menu Audio Data Handling (Obsługa danych audio) kliknij opcję Normal (Normalna).
  4. Kliknij przycisk OK.

  UWAGA: Wybranie opcji Expand to RAM (Przenoś do pamięci RAM) spowoduje odtwarzanie muzyki po zapisaniu plików muzycznych w pamięci operacyjnej komputera. Anulując dostęp do plików w trakcie odtwarzania, można zmniejszyć wykorzystanie procesora oraz uzyskać stabilną jakość odtwarzania plików muzycznych. Wybierz tę metodę, gdy chcesz odtwarzać muzykę w wyższej jakości.