Identyfikator artykułu : 00234514 / Ostatnia modyfikacja : 08.11.2022Drukowanie

[360] Analiza kształtu uszu (360 Reality Audio)

  Wykonując analizę kształtu ucha w aplikacji Headphones Connect, można uzyskać bardziej realistyczny i intensywny dźwięk. 
  Analizę można przeprowadzić podczas konfiguracji systemu 360 Reality Audio Setup. 

  Uwaga: Analizę kształtu uszu mogą wykonać tylko użytkownicy kompatybilnych produktów Sony.

  Jak wykonać analizę kształtu ucha

  1. Uruchom aplikację Headphones Connect i podłącz słuchawki Bluetooth.
  2. Wybierz kolejno opcje 360 Reality Audio Setup (Konfiguracja 360 Reality Audio) - Analyse ear shape (Analiza kształtu ucha) - ANALYSE (Analizuj).

    
  3. Kiedy pojawi się komunikat [Analyse your ear shape] (Przeanalizuj kształt ucha), wybierz opcję NEXT (DALEJ).


    
  4. Przeczytaj wyświetlony komunikat i wybierz OK.
    
  5. Kiedy pojawi się komunikat [Take a photo of your left ear] (Zrób zdjęcie lewego ucha), wybierz opcję TAKE A PHOTO (Zrób zdjęcie).


   Uwaga: Kiedy pojawi się ekran wyrażania zgody na dostęp, wybierz opcję [ALLOW] (Zezwól).
  6. Kiedy pojawi się komunikat [On the next screen, voice guidance will be provided] (Na następnym ekranie włączone zostaną komunikaty głosowe), wybierz [OK].
  7. Zrób zdjęcie tak, by przód twarzy mieścił się w ramce aplikacji
  8. Przekręć głowę w prawo i zrób zdjęcie tak, aby lewa strona twarzy dobrze mieściła się w ramce aplikacji.
  9. Kiedy pojawi się komunikat [Your left ear has been successfully captured] (Lewe ucho zostało pomyślnie sfotografowane), wybierz opcję NEXT (DALEJ).
  10. Zrób zdjęcie tak, by przód twarzy mieścił się w ramce aplikacji.
  11. Przekręć głowę w lewo i zrób zdjęcie tak, aby prawa strona twarzy dobrze mieściła się w ramce aplikacji. 
  12. Kiedy pojawi się komunikat [Your right ear has been successfully captured]  (Prawe ucho zostało pomyślnie sfotografowane), wybierz opcję [START].

  Kiedy pojawi się komunikat [completed] (koniec), analiza jest zakończona.
  Po zakończeniu analizy uszu wybierz w następnej czynności opcję [Optimise apps] (Optymalizuj aplikacje). 
  Dalszych informacji należy szukać w artykule Jak zoptymalizować aplikacje (360 Reality Audio)