Identyfikator artykułu : 00234541 / Ostatnia modyfikacja : 24.04.2024Drukowanie

[360] Jak zoptymalizować aplikacje (360 Reality Audio)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

   

  Funkcja [Optimise apps] pozwala wykorzystać wyniki analizy kształtu ucha w aplikacjach zgodnych z systemem 360 Reality Audio (np. aplikacji operatora serwisu muzycznego). 

  Uwaga: Przed użyciem funkcji Optimise apps należy przeprowadzić analizę kształtu ucha. 
  Szczegółowych informacji należy szukać w artykule Jak przeprowadzić analizę kształtu ucha (360 Reality Audio)

  Jak zoptymalizować aplikacje

  1. Uruchom aplikację Headphones Connect i podłącz słuchawki Bluetooth.
  2. Wybierz kolejno opcje 360 Reality Audio Setup (Konfiguracja 360 Reality Audio) - Optimise apps (Optymalizacja aplikacji) - OPTIMISE (Optymalizuj).

    
  3. Kiedy pojawi się komunikat [360 Reality Audio is only available from these music server apps] (360 Reality Audio jest dostępne tylko w tych aplikacjach serwisów muzycznych), wybierz aplikację, której chcesz użyć.
  4. Przeczytaj wyświetlony komunikat i wybierz opcję [LAUNCH TO OPTIMISE] (Uruchom, aby zoptymalizować) lub [INSTALL AND OPTIMISE] (Zainstaluj i zoptymalizuj).

  Kiedy pojawi się komunikat [OPTIMISE COMPLETE] (Optymalizacja zakończona), działanie funkcji Optimise apps dobiegło końca.