Identyfikator artykułu : 00160200 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Błąd: Po włączeniu telewizora pojawia się komunikat „There is no network connection right now” (Brak połączenia z siecią).

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Ten błąd występuje, gdy telewizor zostanie wyłączony i włączony w czasie oglądania materiałów w aplikacji.

   UWAGA: Wybierz opcję Ponów, aby na nowo połączyć się z Internetem. Jeśli nie rozwiąże to problemu, przejdź do następnej czynności.

  2. Ten błąd występuje, jeśli telewizor z platformą Android TV jest połączony z siecią przewodem LAN. 
   Sprawdź, czy w telewizorze wybrane jest ustawienie IPv6. Wyłącz ustawienie IPv6 w następujący sposób:
   1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
   2. Przewiń zawartość ekranu do opcji Ustawienia.

    Obraz

   3. Wybierz opcję Sieć w kategorii Sieć i akcesoria.
   4. Wybierz opcję Zaawansowane ustawienia.
   5. Wybierz opcję Ustawienia IPv6 i zmień jej ustawienie na Nie.

  3. W miarę możliwości połącz telewizor z Internetem przez łącze bezprzewodowe.
   1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
   2. Przewiń zawartość ekranu do opcji Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Network Settings (Ustawienia sieciowe).

    Obraz

   4. Wybierz opcję Wi-Fi.
   5. Wybierz opcję On (Włącz).