Identyfikator artykułu : 00150291 / Ostatnia modyfikacja : 18.12.2018Drukowanie

Komunikat "Błąd: Brak połączenia sieciowego" pojawia się podczas otwierania aplikacji YouTube

    Jeśli treści lub menu YouTube nie są wyświetlane albo aplikacja nie uruchamia się, należy wykonać poniższe czynności, aby ponownie uruchomić aplikację YouTube:

    1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
    2. W kategorii Apps (Aplikacje) wybierz pozycję YouTube.
    3. Wybierz opcję RETRY (Ponów próbę), aby uruchomić aplikację YouTube.

    UWAGA: Jeśli wykonanie powyższych czynności nie przyniesie rozwiązania problemu, należy sprawdzić, czy telewizor jest poprawnie podłączony do Internetu, a następnie spróbować ponownie.