Identyfikator artykułu : 00150291 / Ostatnia modyfikacja : 18.12.2018

Komunikat "Błąd: Brak połączenia sieciowego" pojawia się podczas otwierania aplikacji YouTube

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli treści lub menu YouTube nie są wyświetlane albo aplikacja nie uruchamia się, należy wykonać poniższe czynności, aby ponownie uruchomić aplikację YouTube:

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. W kategorii Apps (Aplikacje) wybierz pozycję YouTube.
  3. Wybierz opcję RETRY (Ponów próbę), aby uruchomić aplikację YouTube.

UWAGA: Jeśli wykonanie powyższych czynności nie przyniesie rozwiązania problemu, należy sprawdzić, czy telewizor jest poprawnie podłączony do Internetu, a następnie spróbować ponownie.