Identyfikator artykułu : 00176720 / Ostatnia modyfikacja : 22.08.2017

Po wybraniu aplikacji YouTube z menu czynności ekran staje się czarny (lub szary).

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Mogła wystąpić chwilowa niestabilność połączenia z Internetem. Naciśnij przycisk TV na pilocie, aby powrócić do trybu telewizji, i ponów próbę wyboru aplikacji YouTube.

UWAGA:

  • Aby oglądać filmy z serwisu YouTube, można też wykonać poniższą procedurę.
    1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
    2. Z kategorii Aplikacje wybierz opcję YouTube.
  • Jeżeli problem pozostanie nierozwiązany, należy sprawdzić, czy nie występuje problem z połączeniem z Internetem.