Identyfikator artykułu : 00151367 / Ostatnia modyfikacja : 03.07.2018

Co oznaczają kolory i miganie diody LED (wskaźnik stanu włączenia/czuwania) na subwooferze?

  WAŻNE: Obsługiwane formaty plików różnią się w zależności od konkretnego modelu urządzenia — należy zapoznać się z sekcjami „Produkty, których dotyczy informacja” i „Kategorie”, znajdującymi się w tej instrukcji, aby sprawdzić, czy dane techniczne dotyczą konkretnego modelu urządzenia.

  UWAGA: Jeśli dioda LED na subwooferze czasami miga lub dźwięk z subwoofera jest odtwarzany z zakłóceniami albo zanika, należy zapoznać się z tematem:  Dioda LED na subwooferze czasami miga.

  Obraz

  [A]: Wskaźnik stanu włączenia/czuwania (HT-ST9)


  Informacje na temat znaczenia kolorów migającej diody LED (wskaźnik włączenia/czuwania) subwoofera zawiera poniższa tabela.

  Sposób świecenia Zielony Pomarańczowy Czerwony

  Świeci

  • Zasilanie jest włączone.
  • Aktywne jest połączenie SECURE LINK (Bezpieczne połączenie).
  • Zasilanie jest włączone.
  • Aktywne jest połączenie SECURE LINK (Bezpieczne połączenie).
  • Zasilanie jest wyłączone.
  • Subwoofer działa w trybie czuwania.

  Miga

  Nie dotyczy

  Nie dotyczy

  Oznacza wzrost temperatury subwoofera. W celu rozwiązania tego problemu należy wykonać poniższe czynności:

  1. Wyłącz subwoofer i sprawdź, czy nic nie blokuje otworu wentylacyjnego.
  2. Odłącz wtyczkę kabla zasilającego od gniazda ściennego.
  3. Poczekaj kilka minut, aż głośnik się ochłodzi.
  4. Gdy głośnik się ochłodzi, ponownie podłącz przewód zasilający.
  5. Włącz subwoofer.

  Miga powoli

  Połączenie SECURE LINK (Bezpieczne połączenie) działa w trybie czuwania, nawet gdy brak sygnału.

  UWAGA:

  Połączenie SECURE LINK (Bezpieczne połączenie) działa w trybie czuwania, nawet gdy brak sygnału.

  UWAGA:

  Nie dotyczy

  Miga szybko.

  W przypadku urządzeń HTST9, HTNT3 i HTRT5 konieczna może być naprawa serwisowa.

  Nie dotyczy

  Nie dotyczy

  Okresowo miga szybko

  Nie dotyczy

  Połączenie SECURE LINK (Bezpieczne połączenie) jest przetwarzane. Poczekaj, aż połączenie zostanie nawiązane.

  Nie dotyczy

  Przenieś subwoofer bliżej urządzenia głównego zestawu kina domowego.

  • Jeśli to możliwe, umieść subwoofer w takim miejscu, gdzie nie będzie bezpośrednio blokowany przez żadne meble, ściany ani przeszkody metalowe.
  •  Umieść bezprzewodowy punkt dostępowy (router bezprzewodowy) w odległości co najmniej 1 m od głównego urządzenia, subwoofera lub głośnika.
  •  Jeśli używany punkt dostępu do sieci bezprzewodowej (router bezprzewodowy) można przełączać między pasmami częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz, wówczas spróbuj zmienić częstotliwość punktu dostępu do sieci bezprzewodowej, aby uniknąć zakłóceń.
   • W przypadku modeli HT-ST9, HT-ST5, HT-NT3, HT-RT5: Spróbuj przełączyć router bezprzewodowy na pasmo 2,4 GHz.
   • W przypadku modeli HT-CT780, HT-CT380, HT-NT5, HT-CT790, HT-CT390: Spróbuj przełączyć router bezprzewodowy na pasmo 5 GHz
  •  Jeśli używany punkt dostępu do sieci bezprzewodowej (router bezprzewodowy) pozwala na stałe wybrać kanał komunikacyjny, zmień ustawienie kanału na zgodne ze wskazanym powyżej pasmem częstotliwości i sprawdź, czy poprawi to sytuację. W przypadku uzyskania poprawy wybierz ten kanał na stałe.

  UWAGI:

  • Informacji o sposobie zmieniania kanału bezprzewodowego należy szukać w instrukcji obsługi routera.
  • Jeżeli opis wyboru ustawień routera jest niejasny, zaleca się wyłączenie zasilania routera. Po ponownym włączeniu router może automatycznie wybrać inny kanał.