Identyfikator artykułu : 00151367 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Co oznaczają kolory i miganie diody LED (wskaźnik stanu włączenia/czuwania) na subwooferze?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Poniższa tabela pokazuje, co oznaczają kolory migającej kontrolki (włączenia / trybu czuwania) na subwooferze.

  Sposób miganiaZielonyPomarańczowyCzerwony

  Świeci

  • Zasilanie jest włączone.
  • Aktywne jest połączenie SECURE LINK (Bezpieczne połączenie).
  • Zasilanie jest włączone.
  • Aktywne jest połączenie SECURE LINK (Bezpieczne połączenie).
  • Zasilanie jest wyłączone.
  • Subwoofer działa w trybie czuwania.

  Miga

  Nie dotyczy

  Nie dotyczy

  Wskazuje podwyższony poziom temperatury subwoofera. W celu rozwiązania tego problemu należy wykonać poniższe czynności:

  1. Wyłącz subwoofer i sprawdź, czy nic nie blokuje otworu wentylacyjnego.
  2. Odłącz wtyczkę kabla zasilającego od gniazda ściennego.
  3. Poczekaj kilka minut, aż głośnik się ochłodzi.
  4. Kiedy temperatura spadnie, ponownie podłącz przewód zasilający.
  5. Włącz subwoofer.

  Miga powoli

  Połączenie SECURE LINK (Bezpieczne połączenie) pozostaje w trybie gotowości nawet przy braku sygnału. Połączenie SECURE LINK (Bezpieczne połączenie) pozostaje w trybie gotowości nawet przy braku sygnału.

  Nie dotyczy

  Miga szybko.

  W przypadku modelu HT-ST9, HT-NT3 lub HT-RT5 może być wymagana naprawa.

  Nie dotyczy

  Nie dotyczy

  Okresowo miga szybko

  Nie dotyczy

  Trwa łączenie SECURE LINK (Bezpieczne połączenie). Zaczekaj na jego nawiązanie.

  Nie dotyczy


  Jeśli występują problemy z połączeniem bezprzewodowym

  W razie problemów z połączeniem bezprzewodowym wykonaj następujące czynności:

  • Umieść subwoofer bliżej urządzenia głównego zestawu kina domowego.
    
  • Jeśli to możliwe, umieść subwoofer w miejscu, w którym nie będzie on zasłonięty przez meble, ściany ani przeszkody z metalu.
    
  • Umieść router bezprzewodowy w odległości co najmniej 1 metra od głównego urządzenia, subwoofera lub głośnika.
    
  • Jeśli router bezprzewodowy umożliwia przełączanie między pasmami częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz, spróbuj zmienić częstotliwość.
   • Modele HT-ST9, HT-ST5, HT-NT3, HT-RT5: spróbuj przełączyć router bezprzewodowy na pasmo 2,4 GHz.
   • Modele HT-CT780, HT-CT380, HT-NT5, HT-CT790, HT-CT390, HT-XF9000, HT-X9000F: spróbuj przełączyć router bezprzewodowy na pasmo 5 GHz.
     
  • Jeśli router bezprzewodowy może pracować na różnych kanałach, przełącz go na inny kanał. Jeśli rozwiąże to problem z połączeniem, zapisz ustawienie tego kanału.
   • Informacji o sposobie zmieniania kanału w routerze należy szukać w jego instrukcji obsługi.
   • Jeśli instrukcja nie jest jasna, uruchom ponownie router. Ponowne uruchomienie może spowodować automatyczny wybór innego kanału.