Identyfikator artykułu : 00150039 / Ostatnia modyfikacja : 21.12.2021

Czasami miga dioda LED na subwooferze lub głośniku.

Dźwięk z subwoofera jest odtwarzany z zakłóceniami albo zanika.

  Spróbuj wykonać poniższe czynności.

  • Przenieś subwoofer bliżej urządzenia głównego zestawu kina domowego.
  • Jeśli to możliwe, umieść subwoofer w takim miejscu, gdzie nie będzie bezpośrednio blokowany przez żadne meble, ściany ani przeszkody metalowe.
  • Umieść bezprzewodowy punkt dostępowy (router bezprzewodowy) w odległości co najmniej 1 m od głównego urządzenia, subwoofera lub głośnika.
  • Jeśli używany punkt dostępu do sieci bezprzewodowej (router bezprzewodowy) można przełączać między pasmami częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz, wówczas spróbuj zmienić częstotliwość punktu dostępu do sieci bezprzewodowej, aby uniknąć zakłóceń.
   • HT-ST9/ST5/NT3/RT5/ST5000/MT500
    Spróbuj przełączyć router bezprzewodowy na pasmo 2,4 GHz.
   • HT-CT780/CT380/NT5/CT790/CT390/CT800/MT300/CT290/CT291
    Spróbuj przełączyć router bezprzewodowy na pasmo 5 GHz.
  • Jeśli używany punkt dostępu do sieci bezprzewodowej (router bezprzewodowy) pozwala na stałe wybrać kanał komunikacyjny, zmień ustawienie kanału na zgodne ze wskazanym powyżej pasmem częstotliwości i sprawdź, czy poprawi to sytuację. W przypadku uzyskania poprawy wybierz ten kanał na stałe.

  UWAGA:

  • Informacji o sposobie zmieniania kanału bezprzewodowego należy szukać w instrukcji obsługi routera.
  • Jeżeli opis wyboru ustawień routera jest niejasny
   Zaleca się wyłączenie zasilania routera. Po ponownym włączeniu router może automatycznie wybrać inny kanał.