Identyfikator artykułu : 00272472 / Ostatnia modyfikacja : 14.12.2022Drukowanie

W dźwięku z głośników występują przerwy lub zakłócenia.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Wykonuj kolejno poniższe czynności i sprawdzaj, czy problem został rozwiązany:

  1. Zmień ustawienie opcji RF Channel (Kanał RF) na Off (Wył.) i z powrotem na On (Wł.): Wybierz opcje Setup (Ustawienia) → Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) → Speaker Settings (Ustawienia głośnika) → Wireless Speaker Settings (Ustawienia głośnika bezprzewodowego) → RF Channel (Kanał RF) → Off (Wył.) i z powrotem On (Wł.).
   Uwagi:
   • Zalecamy ustawienie opcji RF Channel (Kanał RF) na On (Wł.). Soundbar może wówczas automatycznie wybierać najlepszy kanał do transmisji, dzięki czemu jest odporniejszy na zakłócenia łączności bezprzewodowej.
   • Jeśli problem z dźwiękiem pozostanie nierozwiązany, spróbuj zmienić ustawienie opcji RF Channel (Kanał RF) na Off (Wył.).
   • Ponowne nawiązywanie połączenia po zmianie ustawienia RF Channel (Kanał RF) może trwać około minuty.
   • Ustawienie częstotliwości jest kasowane po odłączeniu przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający zostanie z jakiegoś powodu odłączony, ponownie zmień ustawienie opcji RF Channel (Kanał RF) z Off (Wył.) na On (Wł.).
  2. Zmień ustawienie Wireless Playback Quality (Jakość odtwarzania bezprzewodowego) na Priority on Stable Connection (Priorytet stabilności połączenia): Wybierz opcje Setup (Ustawienia) → Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) → Speaker Settings (Ustawienia głośnika) → Wireless Speaker Settings (Ustawienia głośnika bezprzewodowego) → Wireless Playback Quality (Jakość odtwarzania bezprzewodowego) i wybierz ustawienie Priority on Stable Connection (Priorytet stabilności połączenia).
  3. Umieść moduł sterujący i głośniki w odległości co najmniej 1,5 m od wszystkich routerów sieci bezprzewodowej (a).
   Uwaga: W rozwiązaniu problemu może też pomóc zmiana ustawienia kierunku lub kąta anteny w routerze sieci bezprzewodowej.
   Przykład instalacji telewizora, modułu sterującego, głośników i routera Wi-Fi. Odległość między głośnikiem a routerem Wi-Fi oznaczona jest symbolem (a)
  4. Jeśli głośnik jest z dwóch stron osłonięty ścianami, przerwy w dźwięku mogą wynikać ze słabej łączności z głośnikiem (patrz pierwsza ilustracja poniżej).
   Przykłady 1–3 pokazują niewielkie korekty, które można wprowadzić w celu poprawy sygnału.

   Sytuacja: głośnik jest z dwóch stron osłonięty ścianami:

   Przykład 1: Odsuń głośnik na co najmniej 5 cm od ściany z boku:

   Przykład 2: Jeśli nie możesz odsunąć głośnika od ściany z boku, odsuń go na co najmniej 10 cm od ściany z tyłu:

   Przykład 3: Jeśli nie możesz odsunąć głośnika od narożnika ściany, obróć go o 45 stopni, aby wytworzyć odstęp od ściany:

  5. Sprawdź moduł sterujący:
   • Moduł sterujący i głośniki mogą być zanadto oddalone. Zmniejsz odległość między nimi.
   • Usuń wszelkie przeszkody na linii między modułem sterującym a głośnikami lub odsuń moduł sterujący i głośniki od takich przeszkód.
   • W przypadku instalacji na półce, nie cofaj zanadto modułu sterującego. Umieść go tak, aby panel sterowania pozostawał widoczny.
   • Przenieś moduł sterujący w inne miejsce, obróć go w inną stronę lub zainstaluj moduł sterujący daleko od telewizora.
  6. Skontroluj inne urządzenia bezprzewodowe w pomieszczeniu:
   • Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak urządzenie sieci bezprzewodowej LAN lub kuchenka mikrofalowa, umieść zestaw głośników dalej od takiego urządzenia.
   • Wyłącz wszystkie nieużywane urządzenia podłączone do sieci bezprzewodowej, aby zmniejszyć zakłócenia, po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
    Uwaga: Jeśli problem został rozwiązany, w miarę możliwości zmień sposób podłączenia urządzenia peryferyjnego: z sieci bezprzewodowej na sieć przewodową.
   • Mogą występować zakłócenia między połączeniem z siecią a połączeniem z głośnikiem. Wypróbuj jedno z następujących rozwiązań:
    • Zmień połączenie między modułem sterującym a routerem z bezprzewodowego na przewodowe.
    • Przełącz pasmo sieci bezprzewodowej w routerze na 2,4 GHz, po czym ponownie skonfiguruj połączenie bezprzewodowe między zestawem głośnikowym a routerem sieci bezprzewodowej z użyciem pasma 2,4 GHz.
  7. Zresetuj zestaw głośnikowy.
   Uwaga: Szczegółowych informacji o resetowaniu zestawu głośnikowego należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

  Powiązane artykuły: Przerwy w dźwięku z soundbara podłączonego do sieci domowej.