Identyfikator artykułu : 00272472 / Ostatnia modyfikacja : 14.12.2021

W dźwięku występują przerwy lub zakłócenia

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  W celu rozwiązania problemu wypróbowuj kolejne rozwiązania w kolejności, w jakiej są zamieszczone w tym artykule:

  1. Zmień ustawienie opcji RF Channel (Kanał radiowy) na Off (Wył.) i z powrotem na On (Wł.)
   • Wybierz kolejno opcje SetupAdvanced SettingsSpeaker SettingsWireless Speaker SettingsRF Channel (Konfiguracja → Ustawienia zaawansowane → Ustawienia głośników → Ustawienia głośników bezprzewodowych → Kanał radiowy) → zmień ustawienie na Off (Wył.) i z powrotem na On (Wł.).
  2. Zmień ustawienie Wireless Playback Quality (Jakość odtwarzania bezprzewodowego) na Connection (Połączenie)
   • Wybierz kolejno opcje SetupAdvanced SettingsSpeaker SettingsWireless Speaker SettingsWireless Playback Quality (Konfiguracja → Ustawienia zaawansowane → Ustawienia głośników → Ustawienia głośników bezprzewodowych → Jakość odtwarzania bezprzewodowego) → zmień ustawienie na Connection (Połączenie).
  3. Umieść moduł sterujący i głośniki w odległości co najmniej 1,5 m od wszystkich routerów sieci bezprzewodowej, jak pokazano na poniższej ilustracji (a).
   Przykład instalowania modułu sterującego i głośników

   Uwaga: W rozwiązaniu problemu może pomóc zmiana ustawienia kierunku lub kąta anteny w routerze sieci bezprzewodowej.
  4. Sprawdź stan instalacji modułu sterującego i otoczenie bezprzewodowe:
   • Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak urządzenie sieci bezprzewodowej LAN lub kuchenka mikrofalowa, umieść zestaw głośników dalej od takiego urządzenia.
   • Wyłącz wszystkie nieużywane urządzenia podłączone do sieci bezprzewodowej, aby zmniejszyć zakłócenia, i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
    Uwaga: Jeśli problem został rozwiązany, w miarę możliwości zmień sposób podłączenia urządzenia: z sieci bezprzewodowej na sieć przewodową.
   • Jeśli moduł sterujący i głośniki znajdują się za daleko od siebie. Zmniejsz odległość między nimi.
   • Usuń lub przemieść przeszkodę między modułem sterującym a głośnikami.
   • Sprawdź, czy panel przedni modułu sterującego nie jest zasłonięty.
   • Przenieś moduł sterujący w inne miejsce, obróć go w inną stronę lub zainstaluj moduł sterujący daleko od telewizora.
   • Mogą występować zakłócenia między połączeniem z siecią a połączeniem z głośnikiem. Wypróbuj jedno z następujących rozwiązań:
    • Zmień połączenie między modułem sterującym a routerem z bezprzewodowego na przewodowe.
    • Przełącz pasmo sieci bezprzewodowej w routerze na 2,4 GHz, po czym ponownie skonfiguruj połączenie bezprzewodowe między zestawem głośnikowym a routerem sieci bezprzewodowej z użyciem pasma 2,4 GHz.
  5. Zresetuj zestaw głośnikowy.
   Uwaga: Szczegółowych informacji o resetowaniu zestawu głośnikowego należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

  Powiązane artykuły