Identyfikator artykułu : 00201323 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Przerwy lub zakłócenia w dźwięku z subwoofera lub tylnych głośników wchodzących w skład zestawu głośnika w formie listwy

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Zakłócenia w dźwięku z subwoofera lub tylnych głośników wchodzących w skład 3.1-kanałowego głośnika w formie listwy Dolby Atmos® HT-Z9F mogą wynikać z różnych przyczyn. Wypróbuj następujące rozwiązania: 

 1. Umieść w większej odległości urządzenia, które zakłócają łączność bezprzewodową.
  Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie emitujące fale elektromagnetyczne, takie jak router sieci bezprzewodowej LAN lub kuchenka mikrofalowa, umieść głośnik w formie listwy dalej od takiego urządzenia. 
   
 2. Nie zasłaniaj głównego urządzenia ani subwoofera i tylnych głośników:
  Jeśli między urządzeniem a subwooferem znajduje się metal, beton lub gips, usuń te przeszkody lub zadbaj o ich ominięcie.
   
 3. Umieść główne urządzenie, subwoofer i tylne głośniki blisko siebie.
   
 4. Zamiast połączenia bezprzewodowego wybierz połączenie przewodowe:
  Przełącz telewizor i nagrywarkę Blu-ray Disc z trybu łączności bezprzewodowej na łączność przewodową.
   
 5.  Zmień ustawienie Kanał RF na WŁ. lub WYŁ.. Spróbuj wybrać poniższe ustawienia:
  1. Naciśnij przycisk HOME.
  2. Z głównego menu wybierz opcje Konfiguracja — Zaawansowane ustawienia.
  3. Wybierz opcje Ustawienia głośnika — Ustawienia głośnika bezprzewodowego.
  4. Zmień ustawienie opcji Kanał RF na Wył. lub Wł.

   Uwagi:
   • Po zmianie ustawienia Kanał RF ponowne nawiązanie połączenia może potrwać 1 minutę.
   • Ustawienie częstotliwości jest kasowane po odłączeniu przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający zostanie odłączony, ponownie zmień ustawienie opcji Kanał RFWył. na Wł.
   • Standardowym ustawieniem opcji Kanał RF jest Wł. Przy tym ustawieniu system automatycznie wybiera najlepszy kanał do transmisji. Mimo że tryb ten powinien skuteczniej rozwiązywać problemy zakłóceń w łączności bezprzewodowej, jeśli pomimo wyboru ustawienia Wł. wciąż występują przerwy w dźwięku, sytuacja może się poprawić po zmianie ustawienia na Wył.