Identyfikator artykułu : 00273468 / Ostatnia modyfikacja : 25.11.2022Drukowanie

Przerwy w dźwięku z subwoofera lub głośników tylnych po odłączeniu i podłączeniu przewodu zasilającego do rozgałęziacza lub wyłączeniu i ponownym włączeniu rozgałęziacza.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  W następujących przypadkach mogą wystąpić przerwy w dźwięku z subwoofera lub głośników tylnych:

  • odłączysz przewód zasilający od rozgałęziacza i z powrotem go podłączysz, lub
  • wyłączysz rozgałęziacz i z powrotem go włączysz.

  W takim przypadku wykonaj następujące czynności, aby przywrócić ustawienie RF Channel:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
  3. Wybierz opcję Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane).
  4. Wybierz opcję Speaker Settings (Ustawienia głośników).
  5. Wybierz opcję Wireless Speaker Settings (Ustawienia głośników bezprzewodowych).
  6. Zmień ustawienie RF Channel (Kanał RF) na Off (Wył.), a po chwili z powrotem na On (Wł.).