Identyfikator artykułu : 00158879 / Ostatnia modyfikacja : 20.03.2019

Jak usunąć informacje zarejestrowane we wszystkich urządzeniach sparowanych z głośnikiem bezprzewodowym

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Usunięcie tylko jednego zestawu informacji dotyczących parowania nie jest obsługiwane przez głośnik bezprzewodowy. Należy wykonać inicjalizację głośnika, aby usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania.

WAŻNE: Następnie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne głośnika bezprzewodowego, co oznacza usunięcie wszystkich ustawień sieciowych i informacji dotyczących parowania.

Sposób usuwania informacji o parowaniu przez zresetowanie głośnika przedstawiono poniżej:

Nazwa modelu

Instrukcja obsługi

CAS-1
 1. Wyłącz urządzenie.
 2. Kiedy urządzenie jest wyłączone, na ponad 10 sekund naciśnij przycisk czuwanie(włączania / trybu czuwania) na urządzeniu, tak aby diody LED nad regulatorem głośności zaczęły szybko migać.
GTK-XB60
 1. Włącz urządzenie.
 2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij przyciski FUNCTION Volume_ PAIRINGVOLUME -.
LF-S50G
 1. Włącz urządzenie.
 2. Naciśnij przycisk mikrofon wyłączony(wyłączania mikrofonu) i trzymaj go dotąd, aż wszystkie cztery diody LED stanu zapalą się na pomarańczowo.
LSPX-S1
 1. Włącz urządzenie.
 2. Na pięć sekund równocześnie naciśnij przyciski Głośność-włączania / trybu czuwania (zasilania).
SRS-BTD70
 1. Włącz urządzenie.
 2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij przyciski VOLUME - i INPUT/PAIRING.
SRS-X1
 1. Włącz urządzenie.
 2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij następujące przyciski: poprzedni(poprzedni), czuwanie(zasilanie) /parowaniePAIRING oraz VOL +.

SRS-X11

 1. Włącz urządzenie
 2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij przyciski zasilania, VOL - oraz VOL +.

SRS-X7
SRS-X9
SRS-X77
SRS-X88
SRS-X99

 1. Włącz urządzenie.
 2. Dotknij i na co najmniej pięć sekund przytrzymaj przyciski VOL - oraz ON/STANDBY.

SRS-HG1
SRS-XB2
SRS-XB3

 1. Włącz urządzenie.
 2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij przyciski POWERVOLUME -.

SRS-XB10
SRS-XB20
SRS-XB30
SRS-XB40
SRS-ZR5
SRS-ZR7

 1. Włącz urządzenie.
 2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij przyciski - (głośność) oraz zasilanie(zasilanie) / parowaniePAIRING.

UWAGA: Po inicjalizacji niektóre modele głośników bezprzewodowych mogą przełączać się w tryb czuwania.