Identyfikator artykułu : 00158879 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak usunąć informacje zarejestrowane we wszystkich urządzeniach sparowanych z głośnikiem bezprzewodowym

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Bezprzewodowy głośnik nie pozwala na usunięcie pojedynczego zestawu danych o parowaniu. Wykonaj inicjalizację głośnika, aby usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania. Wybierz model głośnika, włącz go (z wyjątkiem CAS-1) i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami, aby wykonać inicjalizację głośnika.

  Uwaga:

  • OSTRZEŻENIE! Inicjalizacja głośnika powoduje przywrócenie standardowych ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich ustawień sieciowych i informacji o parowaniu.

  • Pewne modele bezprzewodowych głośników mogą po inicjalizacji przełączać się w tryb czuwania.

  SRS-HG1 - SRS-XB10/20//20/31/40/41 - SRS-ZR5/7/5P 

  CAS-1

  GTK-XB60 lub GTK-XB90

  LF-S50G

  LSPX-S1

  SRS-X1

  SRS-X9, SRS-X7, SRS-X99, SRS-X88 lub SRS-X77

  SRS-XB3 lub SRS-XB2

  SRS-X11

  SRS-BTD70

  SRS-HG10