Identyfikator artykułu : 00159340 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak podłączyć kontroler DualShock 4 do odtwarzacza Blu-ray

    UWAGA: Odtwarzacze Blu-Ray Disc obsługują tylko jeden kontroler DualShock 4. Kontroler musi być podłączony przy użyciu przewodu USB.

    1. Podłącz kontroler DualShock 4 do portu USB odtwarzacza Sony Blu-Ray Disc przy użyciu standardowego przewodu micro USB.
    2. Jeśli pasek świetlny kontrolera DualShock 4 świeci się, kontroler jest gotowy do użycia za pośrednictwem połączenia USB.

    UWAGA: Kontroler DualShock 4 musi być podłączony przez port USB, aby mógł być używany. Nie będzie on działać bezprzewodowo.