Identyfikator artykułu : 00159952 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak wczytać do odtwarzacza Blu-ray Disc informacje o serwisach sieciowych?

  Aby wczytać do odtwarzacza dostępne serwisy sieciowe, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że odtwarzacz Blu-ray Disc™ jest podłączony do Internetu. Aby sprawdzić połączenie z Internetem, wykonaj poniższe czynności.
   1. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME.
   2. Z menu HOME wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
   3. Z menu Setup (Konfiguracja) wybierz opcję Network Settings (Ustawienia sieciowe).
   4. Z menu Network Settings (Ustawienia sieciowe) wybierz opcję Network Connection Diagnostics (Diagnostyka łączności sieciowej).

    UWAGA: Upewnij się, że połączenie z Internetem działa prawidłowo.

  2. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME.
  3. Z menu HOME wybierz opcję Featured Apps (Polecane aplikacje).

   UWAGI:

   • Po wybraniu opcji Featured Apps (Polecane aplikacje) rozpocznie się wczytywanie serwisów sieciowych.
   • Alternatywnie, jeżeli na serwerze wykryte zostaną nowe serwisy sieciowe, w menu HOME może się pojawić ikona Update Services (Aktualizacja usług). W przypadku pojawienia się tej ikony naciśnij przycisk ENTER, aby rozpocząć aktualizację.