Identyfikator artykułu : 00159952 / Ostatnia modyfikacja : 27.12.2017

Jak wczytać do odtwarzacza Blu-ray Disc informacje o serwisach sieciowych?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby wczytać do odtwarzacza dostępne serwisy sieciowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że odtwarzacz Blu-ray Disc™ jest podłączony do Internetu. Aby sprawdzić połączenie z Internetem, wykonaj poniższe czynności.
  1. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Z menu HOME wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
  3. Z menu Setup (Konfiguracja) wybierz opcję Network Settings (Ustawienia sieciowe).
  4. Z menu Network Settings (Ustawienia sieciowe) wybierz opcję Network Connection Diagnostics (Diagnostyka łączności sieciowej).

   UWAGA: Upewnij się, że połączenie z Internetem działa prawidłowo.

 2. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME.
 3. Z menu HOME wybierz opcję Featured Apps (Polecane aplikacje).

  UWAGI:

  • Po wybraniu opcji Featured Apps (Polecane aplikacje) rozpocznie się wczytywanie serwisów sieciowych.
  • Alternatywnie, jeżeli na serwerze wykryte zostaną nowe serwisy sieciowe, w menu HOME może się pojawić ikona Update Services (Aktualizacja usług). W przypadku pojawienia się tej ikony naciśnij przycisk ENTER, aby rozpocząć aktualizację.