Identyfikator artykułu : 00155381 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Kontroler DualShock4 nie obsługuje odtwarzacza, gdy jest do niego podłączony za pomocą kabla USB.

  Bezprzewodowy kontroler DualShock4 może współpracować z odtwarzaczem Blu-ray wyłącznie za pośrednictwem łączności Bluetooth. Obsługa odtwarzacza za pomocą kontrolera DualShock4 podłączonego kablem USB nie jest możliwa.

  Wykonaj procedurę parowania, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

  1. Wybierz menu Setup (Konfiguracja) na ekranie głównym odtwarzacza Blu-ray Disc.
  2. Wybierz opcję Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth).
  3. Upewnij się, że dla trybu Bluetooth wybrano ustawienie ON (Włączony).
  4. Wróć do menu Setup (Konfiguracja) i wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemowe).
  5. Wybierz opcję DUALSHOCK4 wireless controller (Bezprzewodowy kontroler DUALSHOCK4).
  6. Po wybraniu menu Register Controller (Zarejestruj kontroler) wciśnij na 8 sekund przyciski Share i PlayStation na kontrolerze DualShock4. Na pasku świetlnym kontrolera powinno zamigać białe światło.

  Po zakończeniu parowania na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający z treścią „Wireless Controller is connected” (Podłączono kontroler bezprzewodowy).