Identyfikator artykułu : 00165789 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Wyświetlany jest kod błędu od 1 do 30, od 50 do 200 lub 300

    Ten błąd oznacza problem z komunikacją z serwerem znajdującym się po stronie Sony lub innego zewnętrznego podmiotu. Problem ten często ma przejściowy charakter i po chwili może samorzutnie zniknąć.

    1. W pierwszej kolejności ponów próbę dostępu po odczekaniu krótkiego czasu (1 minuta).

    2. Brak rozwiązania? Zaktualizuj oprogramowanie systemowe telewizora do najnowszej wersji. bezpośrednio przez Internet lub ręcznie, używając pamięci USB , po czym sprawdź, czy problem jest rozwiązany.

    Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.