Identyfikator artykułu : 00294098 / Ostatnia modyfikacja : 11.09.2023Drukowanie

Nie jest możliwa obsługa dekodera (telewizji kablowej lub satelitarnej) pilotem od telewizora

  UWAGA:


  Ogólne wiadomości na temat użycia pilota od telewizora do sterowania dekoderem w telewizorze

  1. Aby obsługiwać dekoder pilotem od telewizora, możesz użyć funkcji Konfiguracja dekodera lub Konfiguracja dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.
  2. Nie można natomiast włączać i wyłączać dekodera przyciskiem zasilania na pilocie od telewizora.
  3. Do włączania i wyłączania dekodera można użyć przycisku TV:
   • Wybierz dekoder (STB) przyciskiem INPUT na pilocie.
   • Naciśnij przycisk TV na pilocie telewizora, po czym wybierz opcję Zasilanie.
  4. Jeśli do obsługi używasz pilota od telewizora, zawsze kieruj go w stronę dekodera telewizji kablowej/satelitarnej.
  5. Działanie poszczególnych przycisków zależy od urządzenia zewnętrznego. Pewne dekodery nie są obsługiwane przez funkcje Konfiguracja dekodera lub Konfiguracja dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.
  6. Nie przytrzymuj przycisków na pilocie. Pewne funkcje Konfiguracja dekodera lub Konfiguracja dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej nie obsługują długiego naciskania przycisków, na przykład przycisków CH+/-. W takim przypadku należy wielokrotnie naciskać odpowiedni przycisk.
  7. Widoczny na ekranie przycisk REC(STB) nie działa, jeśli używany dekoder nie ma funkcji nagrywania.

  Jeśli nie możesz obsługiwać dekodera pilotem

  1. Upewnij się, że podłączony dekoder obsługuje funkcję Konfiguracja dekodera lub Konfiguracja dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

   Uwaga: Aby zweryfikować zgodność z funkcją Konfiguracja dekodera lub Konfiguracja dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, skontaktuj się z dostawcą dekodera.

  2. Wykonaj procedurę Konfiguracja dekodera lub Konfiguracja dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.
  3. Połącz pilot od telewizora z telewizorem przez łącze Bluetooth.

   Wyświetl ekran Ustawienia. Jak uzyskać dostęp do Ustawień


  4. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   1. Wybierz opcje Ustawienia Bluetooth → Zmień ustawienie funkcji Bluetooth na Wł. (Android 8.0)
   2. Wybierz opcje Piloty i akcesoriaUstawienia Bluetooth → Zmień ustawienie funkcji Bluetooth na Wł. (Android 9)
   3. Wybierz opcje Piloty i akcesoria → Zmień ustawienie funkcji Bluetooth na Wł. (Android™ 10)

  Jak sprawdzić, czy pilot jest prawidłowo połączony

  • Modele z platformą Google TV: Wybierz opcje Piloty i akcesoriaZdalne sterowanie
   • Jeśli sekcja Połącz przez Bluetooth w grupie Zdalne sterowanie zawiera wpis podłączono pilot: SONY TV VRC 001, a sekcja Aktualizacja oprogramowania wpis Aktualna wersja oprogramowania: XX.XX.XX.XXX, pilot od telewizora jest już połączony z telewizorem przez Bluetooth.
  • Modele z platformą Android TV: Jeśli sekcja Ustawienia Bluetooth zawiera wpisy SONY TV VRC 001 i Połączono, pilot od telewizora jest już połączony z telewizorem przez Bluetooth.

  A jeśli pilot Bluetooth nie jest podłączony?

  • Modele z platformą Google TV: Jeśli wpisy w sekcjach Połącz przez Bluetooth i Aktualizacja oprogramowania różnią się od zamieszczonych powyżej, pilot od telewizora nie jest sparowany lub połączony z telewizorem.
   Wybierz opcję Połącz przez Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami.
  • Modele z platformą Android TV: Jeśli wyświetlany jest tylko wpis SONY TV VRC 001, nie pojawia się wpis Połączono, a pilot od telewizora jest sparowany, ale nie połączony z telewizorem, wykonaj następujące czynności:
  1. Ponownie sprawdź połączenie Bluetooth.
  2. Zresetuj telewizor.
  3. Wyjmij baterie z pilota i włóż je na nowo.
  4. Jeśli pilot rozłącza się, poprawę jego stabilności może zapewnić aktualizacja jego oprogramowania. Sprawdź, czy możliwa jest aktualizacja oprogramowania pilota.

   Uwagi:

   1. Wyświetl ekran Ustawienia. Jak uzyskać dostęp do Ustawień ​​​​
   2. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje Piloty i akcesoriaZdalne sterowanieAktualizacja oprogramowania. (Android 9 lub nowszy)
    • Wybierz opcje Zdalne sterowanieAktualizacja oprogramowania. (Android 8.0)
   • Jeśli pojawi się komunikat Czy chcesz zaktualizować pilota zdalnego sterowania?, możesz zaktualizować oprogramowanie pilota. Wykonuj polecenia z ekranu i odpowiednio obsługuj pilot.
   • Jeśli aktualizacja oprogramowania pilota rozpoczyna się, ale zawsze kończy się niepowodzeniem, może to świadczyć o wyczerpaniu baterii. Wymień baterie i ponownie spróbuj zaktualizować oprogramowanie pilota.
   • Jeśli pojawi się komunikat Użyj pilota głosowego zdalnego sterowania, aby wybrać tę pozycję, może to świadczyć o chwilowym zakłóceniu działania funkcji Bluetooth. Wyjmij i z powrotem włóż baterie lub zresetuj telewizor, po czym ponownie spróbuj zaktualizować oprogramowanie pilota.
   • Jeśli pojawia się komunikat Oprogramowanie jest aktualne, aktualizacja jest zbędna.
  5. Jeśli nie pojawia się wpis SONY TV VRC 001, sparuj pilot z telewizorem zgodnie z poniższym opisem.

   Uwaga: W przypadku modeli z platformą Google TV należy pominąć tę czynność.

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje Piloty i akcesoriaZdalne sterowaniePołącz przez Bluetooth. (Android 9)
    • Wybierz opcje Zdalne sterowaniePołącz przez Bluetooth. (Android 8.0)
   4. Wykonuj polecenia z ekranu.