Identyfikator artykułu : 00255472 / Ostatnia modyfikacja : 05.04.2022Drukowanie

Jak skonfigurować telewizor z platformą Android TV™ do sterowania dekoderem (płatnej telewizji lub kablowym/satelitarnym).

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Krok 1: sprawdź, czy telewizor ma opcję Konfiguracja dekodera lub Konfiguracja dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej. Wybierz Ustawienia → Oglądanie telewizji→ Zewnętrzne wejścia, obsługiwany dekoder.

  Krok 2: wykonaj poniższe czynności.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz Oglądanie telewizji → Zewnętrzne wejścia → Konfiguracja dekodera → Konfiguracja sterowania dekoderem.
   • Wybierz Oglądanie telewizji → Zewnętrzne wejścia → Konfiguracja dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej → Konfiguracja sterowania dekoderem telewizji kablowej lub satelitarnej.
  4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
    

  UWAGI:

  • Ta funkcja nie współpracuje z pewnymi dekoderami.  
  • Używając pilota od telewizora, należy go kierować w stronę dekodera.
  • Działanie poszczególnych przycisków zależy od urządzenia zewnętrznego.
  • Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na pilocie może nie spowodować oczekiwanego działania. Zamiast tego należy spróbować wielokrotnie naciskać przycisk.
  • Przycisk REC(STB) na ekranie nie działa, jeśli dekoder nie ma funkcji nagrywania.