Identyfikator artykułu : 00237676 / Ostatnia modyfikacja : 09.03.2021

Nie mogę używać starego pilota od telewizora do obsługi modeli Sony z platformą Android TV z 2019 r. (serie XG85, XG95, AG9 i ZG9)

  Dodatkowe informacje o pilocie dostarczanym z urządzeniami z platformą Android TV z 2019 r.:

  • Pilot Bluetooth jest automatycznie parowany z telewizorem w czasie konfiguracji początkowej.
  • Używając pilota, nie trzeba go kierować w stronę telewizora.
  • Urządzenia z platformą Android TV z 2019 r. można obsługiwać pilotem na podczerwień od starszego telewizora.
  • Dostarczany w zestawie pilot jest przeznaczony tylko do obsługi sparowanego urządzenia z platformą Android TV.
  • Jeśli pilot nie jest sparowany, może wykorzystywać promieniowanie podczerwone i obsługiwać inne telewizory. Przykładowo, możesz nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć telewizor pozostający w trybie czuwania.
   • Jeśli chcesz użyć sparowanego pilota z innym telewizorem, usuń parowanie z obecnym telewizorem przy użyciu menu ustawień Bluetooth.
   • Łączność Bluetooth potrzebna jest do użycia funkcji rozpoznawania mowy. Funkcja ta nie będzie działać z niesparowanym telewizorem.

  Informacje o ustawieniach Bluetooth zawiera artykuł Rejestracja pilota z panelem dotykowym lub pilota z funkcją poleceń głosowych zawsze kończy się niepowodzeniem.

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Piloty dostarczane z telewizorami Sony z platformą Android TV z 2019 r. łączą się z telewizorem przy użyciu technologii Bluetooth. Ponieważ nowe piloty wykorzystują inny system komunikacji, nie mogą komunikować się z telewizorami wprowadzonymi na rynek przed 2019 r. 

  Zalecamy użycie pilota dostarczonego z telewizorem. W razie wątpliwości, którego pilota użyć, prosimy o zapoznanie się ze stroną z danymi technicznymi produktu w naszej witrynie pomocy lub z instrukcją obsługi.