Identyfikator artykułu : 00237676 / Ostatnia modyfikacja : 09.03.2022

Nie mogę obsługiwać starego telewizora pilotem od nowego telewizora z platformą Android TV

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Piloty dostarczane z telewizorami Sony z platformą Android TV z 2019 r. i nowsze łączą się z telewizorem przy użyciu technologii Bluetooth. Ponieważ nowe piloty wykorzystują inny system komunikacji, nie mogą komunikować się z telewizorami wprowadzonymi na rynek przed 2019 r. 

    Zalecamy użycie pilota dostarczonego z telewizorem. W razie wątpliwości, którego pilota użyć, prosimy o zapoznanie się ze stroną z danymi technicznymi produktu w naszej witrynie pomocy lub z instrukcją obsługi. Instrukcje są zamieszczone na stronie pomocy technicznej dla posiadanego modelu.