Identyfikator artykułu : 00095891 / Ostatnia modyfikacja : 30.11.2017Drukowanie

Wyświetla się kod błędu od 1 do 30, od 50 do 200 lub 300

    Ten błąd wskazuje problem z komunikacją z serwerem firmy Sony lub innej firmy. Problem ma zazwyczaj charakter tymczasowy i po chwili może ulec automatycznemu rozwiązaniu.

    1. W pierwszej kolejności należy ponownie spróbować uzyskać dostęp do serwera po krótkim odstępie czasowym (1 minuta).

    2. Problem nie został rozwiązany? Przeprowadzić aktualizację telewizora do najnowszej wersji oprogramowania systemowego bezposrednio przez Internet lub ręcznie przez pamięć USB i sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

    Jeśli problem utrzymuje się nadal, można skontaktować się z firmą Sony w celu uzyskania dalszej pomocy.