Identyfikator artykułu : 00095914 / Ostatnia modyfikacja : 22.11.2017Drukowanie

Wyświetla się kod błędu 1002

    Ten błąd wskazuje, że telewizor nie jest podłączony do sieci.

    Szczegółowe informacje na temat sposobu rozwiązania tego problemu można znaleźć w następującym artykule: Żadna usługa Bravia Internet Video nie jest dostępna lub nie ma połączenia z Internetem