Identyfikator artykułu : 00061191 / Ostatnia modyfikacja : 13.12.2013Drukowanie

Lista kompatybilnych urządzeń wyświetla się zamiast aplikacji Home Theatre Control [Sterowanie kinem domowym]

  Lista kompatybilnych urządzeń wyświetla się, gdy aplikacja Home Theatre Control [Sterowanie kinem domowym] nie wykryje systemu audio.

  W przypadku wystąpienia tego problemu należy wykonać opisane czynności — powinno to rozwiązać problem.

  1. Urządzenie audio musi znajdować się na liście kompatybilnych urządzeń wyświetlanej na ekranie telewizora.
  2. System audio musi być WŁĄCZONY.
  3. Telewizor i system audio muszą być połączone kablem HDMI.
  4. Telewizor musi być podłączony do Internetu.
  5. Dla ustawienia Control for HDMI [Sterowanie interfejsem HDMI] należy wybrać wartości ON [Wł.] z poziomu telewizora oraz systemu audio. Aby skonfigurować sterowanie interfejsem HDMI z poziomu telewizora, należy nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na pilocie i wybrać opcje > Settings [Ustawienia] > External inputs [Wejścia zewnętrzne] > Bravia Sync settings [Ustawienia funkcji Bravia Sync] > dla pozycji Bravia Sync control [Funkcja Bravia Sync — sterowanie] wybrać ustawienie  ON [Wł].

  Informacje z zakresu sprawdzania ustawień sterowania interfejsem HDMI zawiera instrukcja obsługi systemu audio.