Identyfikator artykułu : 00090095 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2021Drukowanie

Aktywowanie funkcji Audio Return Channel (ARC) [Zwrotny kanał audio]

  Aby skorzystać z funkcji Audio Return Channel (ARC) [Zwrotny kanał audio] , należy wykonać następujące czynności:

  1. Podłączyć jeden koniec kabla HDMI o dużej szybkości transmisji do złącza wyjścia telewizyjnego ARC odbiornika.

   UWAGA: Kable niskiej jakości, nieoznaczone jako kable o dużej szybkości transmisji nie będą w stanie zapewnić dostępu do funkcji Audio Return Channel (ARC) [Zwrotny kanał audio].
   Kabel HDMI o dużej szybkości transmisji
  2. Podłączyć jeden koniec kabla HDMI do wejścia HDMI ARC na telewizorze.
   Wejście HDMI ARC
  3. Ustawienie HDMI Control [Sterowanie przez HDMI] należy ustawić w położeniu ON [Wł.].
   1. Nacisnąć przycisk Menu lub Home [Strona główna] na pilocie odbiornika.

    UWAGA:  Na ekranie telewizora wyświetli się menu główne. W przeciwnym wypadku należy sprawdzić połączenia.

   2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
   3. Nacisnąć przycisk Enter.
   4. Wybrać opcję HDMI Control [Sterowanie przez HDMI] lub opcję CTR.HDMI [STER.HDMI].
   5. Nacisnąć przycisk Enter.
   6. Wybrać opcję ON [Wł.] lub CTRL ON [Ster. wł.].
   7. Nacisnąć przycisk Enter.
  4. Dla ustawienia Control for HDMI [Sterowanie przez HDMI] w menu telewizora wybrać opcję ON [Wł.].

   UWAGA: Następujące czynności służą przedstawieniu sposobu dostosowania tego ustawienia w telewizorze Sony. Jeśli czynności zastosowane w przypadku używanego telewizora różnią się od przedstawionych, należy zapoznać się z dostarczonym podręcznikiem.

   1. Nacisnąć przycisk Home [Strona główna] lub przycisk Menu na pilocie odbiornika.
   2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia] lub opcję Setup [Konfiguracja].
   3. Wybrać opcję HDMI [HDMI].
   4. Wybrać opcję Control for HDMI [Sterowanie przez HDMI].
   5. Wybrać ustawienie ON [Wł.].