Identyfikator artykułu : 00139929 / Ostatnia modyfikacja : 26.10.2023Drukowanie

Do czego służy funkcja kanału zwrotnego dźwięku?

  Funkcja kanału zwrotnego dźwięku (ang. Audio Return Channel, ARC) eliminuje konieczność używania dodatkowego analogowego przewodu sygnału dźwiękowego lub cyfrowego optycznego przewodu sygnału dźwiękowego przy podłączaniu do telewizora amplitunera audio-wideo (A/V) lub systemu dźwięku przestrzennego. Podłączenie przewodem HDMI amplitunera A/V zgodnego z funkcją ARC do telewizora obsługującego funkcję ARC umożliwia:

  • wysyłanie dźwięku z telewizora do amplitunera A/V;
  • odtwarzanie dźwięku i obrazu z filmów i innych materiałów pochodzących z urządzeń źródłowych przekazywanych do telewizora za pośrednictwem amplitunera A/V.

  Na poniższym obrazie przedstawiono połączenia niezbędne do uzyskania dźwięku z telewizora zgodnego z funkcją ARC na urządzeniu audio, które również jest zgodne z funkcją ARC:

  Obraz

  Na poniższym obrazie przedstawiono połączenia niezbędne do uzyskania dźwięku z telewizora na domowym zestawie audio, gdy jedno z tych urządzeń jest niezgodne z funkcją ARC:


  Obraz