Identyfikator artykułu : 00129309 / Ostatnia modyfikacja : 01.09.2023Drukowanie

Przerywane albo brakujące kanały telewizyjne i usługi? Zobacz, jak rozwiązywać problemy

  Jeżeli będziesz mieć problemy ze wszystkimi lub niektórymi kanałami telewizyjnymi albo usługami, poniżej możesz znaleźć wskazówki i rozwiązania.

  Sprawdź stronę internetową swojego operatora sieci telewizyjnej


  Pamiętaj, że odbiór sygnału i kwestie dotyczące tunera mogą się różnić w zależności od kraju. Twój lokalny operator sieci telewizyjnej mógł wprowadzić zmiany techniczne, które mogą mieć na Ciebie bezpośredni wpływ. W takim razie najpierw sprawdź część z najnowszymi informacjami na stronie Twojego operatora sieci telewizyjnej. Często należy ponownie nastroić telewizor.

  Jeżeli używasz urządzenia typu Set-Top Box (STB), zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać informacje na temat strojenia. Aby nastroić telewizor Sony, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. 

  Jak odbierać telewizję na telewizorze Sony z systemem Android
  Nalezy nastroic telewizor albo zmienic nastrojenie (informacje dotyczace telewizji analogowej/kablowej/naziemnej)    
  Nalezy nastroic telewizor albo zmienic nastrojenie (informacje o telewizji satelitarnej, pojedyncza antena) Należy nastroić telewizor Sony z systemem Android albo zmienić jego nastrojenie (informacje dotyczące telewizji analogowej/kablowej/naziemnej) Należy nastroić telewizor Sony z systemem Android albo zmienić jego nastrojenie (informacje o telewizji satelitarnej, pojedyncza antena)
  Należy nastroić telewizor Sony z systemem Android albo zmienić jego nastrojenie (informacje o telewizji satlitarnej, kilka anten)              


  Twój problem nie został rozwiązany? Wybierz problem z poniższej listy


  WAŻNE: Dla każdego problemu opisano inne kroki. Każdy z nich może prowadzić do rozwiązania. Pojedynczo wykonuj każdy krok w kolejności, w której zostały podane, do momentu rozwiązania problemu.

  1. Obraz z widocznymi pikselami lub przerywany dźwięk / Brak obrazu lub dźwięku

  2. Niewłaściwy lub zwielokrotniony dźwięk / Brak dźwięku dla niektórych usług / Brak synchronizacji dźwięku i obrazu

  3. Brakujący kanał/kanały i usługa/usługi

  4. Kanały nie są logicznie poukładane

  5. Problem z napisami

  6. Problem z elektronicznym informatorem programowym (EPG)

   

  1. Obraz z widocznymi pikselami lub przerywany dźwięk / Brak obrazu lub dźwięku

   

  1. W dużej mierze problemy z odbiorem są związane z jakością przewodu antenowego. Ogólna zasada jest tak, że im grubszy i mniej elastyczny przewód, tym lepiej (mniejsza utrata sygnału). Niektóre przewody antenowe mogą mieć również słabą konstrukcję techniczną, więc gdy przewód zostanie lekko skręcony w pobliżu złącza antenowego, niszczy się i odbiera zakłócenia z powietrza. Wypróbuj inny przewód (dobrej jakości).

  2. Problemy z odbiorem zdarzają się również wtedy, gdy sygnał jest kierowany poprzez urządzenie typu Set Top Box lub nagrywarkę HDD. Niektóre z tych urządzeń mogą osłabić lub zablokować sygnał anteny w trybie czuwania, głównie ze względu na oszczędność energii. Mogą też wystąpić zakłócenia sygnału anteny w niektórych warunkach odbioru. Aby sprawdzić, czy tak się dzieje, podłącz przewód antenowy bezpośrednio do telewizora.  Jeżeli nie ma problemów z odbiorem, sprawdź/wymień przewód antenowy pomiędzy urządzeniem typu Set Top Box/nagrywarką. Jeżeli problem nie znika, sprawdź, czy  istnieje możliwość innego ustawienia dla RF Out lub przejścia w menu urządzenia Set Top Box/nagrywarki HDD.

  3. Jeżeli przewód antenowy biegnie przez magnetowid, nagrywarkę DVD lub Blu-Ray,  sprawdź, czy nie są one  odłączone od głównego źródła zasilania, gdy antena jest podłączona do telewizora poprzez jedno z tych urządzeń.

  4. Zmień nastrojenie telewizora.

  5. Sprawdź poziom sygnału w menu telewizora albo urządzenia Set-Top Box .

  6. Sprawdź pozycję i działanie anteny / anteny satelitarnej. Po zmianie kierunku i miejsca sygnał może się poprawić.

  7. Ponownie uruchom, zaktualizuj i zresetuj urządzenia.

  8. Skontaktuj się z firmą Sony. W tym celu na stronie wsparcia technicznego Sony kliknij Skontaktuj się z nami.

  2. Niewłaściwy lub zwielokrotniony dźwięk / Brak dźwięku dla niektórych usług / Brak synchronizacji dźwięku i obrazu


  1. Wybierz inny sygnał audio, używając przycisku Sync / Audio na pilocie.

  2. Ustaw główny język w menu HOME.

  3. Usuń podłączony wzmacniacz.

  4. Ponownie uruchom, zaktualizuj i zresetuj urządzenia.

  5. Skontaktuj się z firmą Sony. W tym celu na stronie wsparcia technicznego Sony kliknij > Skontaktuj się z nami.


  3. Brakujący kanał/kanały i usługa/usługi


  1. Często ten problem jest spowodowany przez jedną z poniższych przyczyn.

  • Czy brakuje jakiejś usługi odpłatnej? Sprawdź u dostawcy, czy nic się nie zmieniło w kwestii Twojej subskrypcji.
  • Czy kanały znikają w nocy? W menu usługi w swoim telewizorze wyłącz opcję Automatyczna aktualizacja

  2. Sprawdź informacje o najnowszych zmianach u swojego dostawcy. Kanał mógł zmienić częstotliwość. Możesz wrócić do poprzedniego ustawienia poprzez ręczne ustawienie programów.

  3. Wpisz właściwy identyfikator sieci. Jeżeli nie znasz identyfikatora, zgłoś się do swojego operatora.

  4. Sprawdź kartę CAM. Jeżeli to konieczne, sprawdź przy użyciu karty CAM, która na pewno działa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

  Jak oglądać subskrybowane usługi przy użyciu modułu karty smart?

  5. Zobacz rozwiązywanie problemów w przypadku problemu "1. Obraz z widocznymi pikselami lub przerywany dźwięk / Brak obrazu lub dźwięku".


  4. Kanały nie są poukładane logicznie


  1. Sprawdź, czy został wprowadzony właściwy język i kraj (Automatyczna konfiguracja).

  2. Sprawdź u operatora, czy identyfikator sieci jest prawidłowy.

  3. Wprowadź ręcznie częstotliwość startu.

  4. Zobacz rozwiązywanie problemów w przypadku problemu "3. Brakujący kanał/kanały i usługa/usługi."

  5. Problem z napisami


  Typowe problemy to zazwyczaj:

  • Napisy się nie wyświetlają
  • Wyświetlają się niewłaściwe napisy
  • Nie wyświetlają się napisy dla osób słabo słyszących
  • Napisy wyświetlają się w niewłaściwym miejscu na ekranie

  Aby rozwiązać problem, zapoznaj się z poniższymi krokami.

  1. Sprawdź u operatora, czy napisy są dostępne dla tego kanału / usługi.

  2. Sprawdź u operatora, czy opcja dla "Słabo słyszących" jest dostępna wyłącznie jako TTX.

  3. Używając pilota, wybierz inne źródło napisów.

  4. W menu HOME wybierz odpowiedni język napisów.

  5. Ponownie uruchom, zaktualizuj i zresetuj urządzenia.

  6. Skontaktuj się z firmą Sony, aby uzyskać dalszą pomoc. W tym celu na stronie wsparcia technicznego Sony kliknij > Skontaktuj się z nami.


  6. Problem z Elektronicznym informatorem programowym (EPG)


  Typowe problemy to zazwyczaj:

  • Nie można wyświetlić EPG
  • EPG jest zablokowane
  • Brakuje niektórych usług EPG

  Aby rozwiązać problem, zapoznaj się z poniższymi krokami.

  1. Wczytanie EPG może chwilę potrwać. Sprawdź ponownie za kilka minut.

  2. Sprawdź, czy wybrano odpowiedni kraj.

  3. Sprawdź u operatora, czy są wprowadzone jakieś stałe lub nowe ograniczenia: np. obraz na żywo nie jest wyświetlany na miniaturze, EPG(+) już nie jest dostępne poprzez nagrywarkę DVD.

  4. Jeżeli Twój produkt ma możliwość używania opcji Guideplus EPG, musi zawsze pozostawać w trybie czuwania, nawet gdy nie jest używany, ponieważ opcja Guideplus EPG będzie wymagać regularnych aktualizacji programu EPG. Dzieje się to automatycznie, gdy produkt jest w trybie czuwania.