Identyfikator artykułu : 00169216 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Jak zmierzyć i zwiększyć siłę sygnału odbieranego przez telewizor

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

W przypadku zaniku obrazu i dźwięku lub występowania zakłóceń jedną z potencjalnych przyczyn jest słaby sygnał telewizyjny spowodowany użyciem niewłaściwej anteny, nieprawidłowym ustawieniem anteny satelitarnej lub zakłóceniami pochodzącymi z innych urządzeń. Do poprawy jakości konieczna jest zmiana ustawień urządzeń odbiorczych.

Jak zmierzyć siłę sygnału

     1. Konfiguracja cyfrowa

     2. Konfiguracja analogowa

Jak zdiagnozować i rozwiązać problemy ze słabym sygnałem

     1. Problemy z telewizją naziemną

     2. Problemy z telewizją kablową

     3. Problemy z telewizją satelitarną


Jak zmierzyć siłę sygnału


WAŻNE: Jeżeli do odbioru sygnału służy dekoder / przystawka STB, należy sprawdzić ustawienia w menu dekodera, a nie telewizora Sony. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi dekodera / przystawki STB.

Uwaga: Zawartość ekranu posiadanego modelu telewizora może wyglądać inaczej niż na zdjęciach zamieszczonych w poniższym artykule.

 

1. Konfiguracja cyfrowa


1. Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.

2. Przewiń zawartość menu do opcji Informacje o systemie. Potwierdź, naciskając Enter.

Uwaga: Ekran „Informacje o systemie” można również wyświetlić, wybierając kolejno Menu główne > Ustawienia > Pomoc dotycząca produktu > Informacje o systemie i naciskając zielony przycisk.

Opcje — Informacje o systemie

3. Pojawi się ekran ze szczegółowymi informacjami o systemie. Wskaźniki jakości i siły sygnału wyświetlane są na dole.

Opcje — Informacje o systemie

Kiedy siła sygnału jest wystarczająca?

W idealnym przypadku widać zieloną część paska.

 • Jeśli widać tylko CZERWONY pasek: Sygnał ma złą jakość. W wyniku tego najprawdopodobniej występują poważne problemy z obrazem i dźwiękiem, a duża liczba usług i kanałów działa z przerwami lub nie działa wcale. Spróbuj poprawić jakość odbioru zgodnie z opisem z punktu „Jak zdiagnozować i rozwiązać problemy ze słabym sygnałem” w dalszej części artykułu.
 • Jeśli widać także POMARAŃCZOWY pasek: Jakość sygnału jest do przyjęcia. Mimo to zaleca się jej poprawienie, gdyż w przeciwnym razie trzeba się liczyć z okresowym występowaniem zakłóceń blokowych, przerw w dźwięku i błędów w działaniu elektronicznego przewodnika po programach (EPG).
 • Jeśli widać także ZIELONY pasek: Sygnał ma znakomitą jakość. Nie powinny występować żadne problemy z kanałami i usługami.

2. Konfiguracja analogowa


1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie, wskaż opcję Ustawienia i wybierz opcję Konfiguracja sygnału analogowego.

Konfiguracja analogowa
2. Przewiń zawartość menu do opcji Ręczne ustawienie programów.

Ręczne ustawienie programów
3. U dołu pojawi się pasek poziomu sygnału.

 • Pasek CZERWONY: Sygnał ma (zbyt) niską jakość. Spróbuj poprawić jakość odbioru zgodnie z opisem z punktu „Jak zdiagnozować i rozwiązać problemy ze słabym sygnałem” w dalszej części artykułu.

           Niska jakość obrazu

 • Pasek POMARAŃCZOWY: Jakość sygnału jest do przyjęcia. Mimo to zaleca się jej poprawienie, gdyż może występować „śnieżenie”. Jeżeli widać przynajmniej połowę pomarańczowego paska, sygnał powinien być zadowalający.
 • Jeśli widać także ZIELONY pasek: Sygnał ma znakomitą jakość, z zastrzeżeniem ograniczonych możliwości transmisji analogowej.

          Doskonała jakość obrazu


Jak zdiagnozować i rozwiązać problemy ze słabym sygnałem


1. Problemy z telewizją naziemną


W zależności od występujących problemów można wypróbować opisane poniżej sposoby optymalizacji sygnału telewizji naziemnej (analogowej).

1-1. Słaby sygnał / „śnieżenie” w obrazie / zniekształcony dźwięk

 • Upewnij się, że zewnętrzna antena telewizyjna jest zamontowana odpowiednio wysoko.
 • Sprawdź, czy antena telewizyjna ma dobry stan i jest skierowana na najlepszy lokalny nadajnik.
 • Problem może wynikać z uszkodzenia anteny telewizyjnej, jej niewłaściwego ustawienia lub korozji złączy. Jeśli to możliwe, sprawdź działanie innego telewizora podłączonego do innej anteny (np. u sąsiada).
 • Upewnij się, że przewód antenowy jest starannie podłączony do przystawki STB lub telewizora. Sprawdź również wszystkie pozostałe połączenia.
 • Sprawdź, czy zmiana kąta anteny spowoduje poprawę jakości obrazu. Nawet niewielka zmiana może zaowocować znaczną poprawą.

Nadal brak poprawy? Skontaktuj się z operatorem lub zleć kontrolę anteny i jej złączy profesjonalnemu instalatorowi anten. Być może konieczne jest użycie anteny o większej wydajności lub wzmacniacza antenowego.

1-2. Wzory / punkty / zanikanie koloru / brzęczenie / trzeszczenie / „jodełka”

 • Te objawy są zazwyczaj efektem zakłóceń elektrycznych powodowanych przez urządzenia, przełączniki i komputery w mieszkaniu lub u sąsiadów. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzony termostat w bojlerze lub systemie centralnego ogrzewania. Zakłócenia mają wówczas cykliczny charakter: występują na przykład przez 10 sekund co 20 minut.
 • Zdarza się, że źródłem zakłóceń są urządzenia elektryczne pracujące pod wysokim napięciem na zewnątrz domu.
 • W pobliżu telewizora nie należy ponadto umieszczać elektronicznej niani ani telefonu bezprzewodowego.
 • Użytkownicy magnetowidów i odtwarzaczy/nagrywarek DVD/BD z podłączonym przewodem antenowym powinni w pierwszej kolejności odłączyć przewód od takiego urządzenia i podłączyć go bezpośrednio do telewizora. Pozwoli to stwierdzić, czy zakłócenia nie powstają w odłączonym urządzeniu. Jeśli do telewizora podłączonych jest kilka takich urządzeń, należy je ponownie podłączać po jednym, aż do znalezienia tego, które powoduje zakłócenia.

  Przykład efektu zjawy (ghosting)

1-3. Gładkie, równomiernie rozmieszczone, poziome pasy

 • Jest to objaw interferencji kanałów. Występuje ona przy wysokim ciśnieniu atmosferycznym (zwiastującym dobrą pogodę), ponieważ w takich warunkach zasięg sygnału jest większy niż zazwyczaj. Zjawisko to może również osłabiać sygnał w niżej położonych miejscach. There is no solution to this. Reception will only improve when the weather changes.
 • Jeśli odbiór telewizji pogarsza się w czasie intensywnego deszczu i nie poprawia się, gdy przestanie padać, może to świadczyć o przedostawaniu się wody do wnętrza anteny lub wychodzącego z niej kabla

2. Problemy z telewizją kablową


W razie problemów może okazać się konieczne ponowne zaprogramowanie kanałów.

 • Sprawdź, czy wszystkie przewody są starannie podłączone. Wypróbuj różne przewody tego samego rodzaju i wymień uszkodzone.
 • Jeśli brakuje wszystkich kanałów/usług z danego regionu, przyczyną może być niewłaściwe ustawienie częstotliwości początkowej / identyfikatora sieci dla tego regionu.
  Parametry „Frequency setting” (Ustawienie częstotliwości) oraz „Network ID setting” (Ustawienie identyfikatora sieci) są domyślnie ustawione na „Automat.”. W razie problemów należy zmienić ustawienie „Automat.” na „Ręcznie” i wprowadzić odpowiednie dane. Można je uzyskać od operatora telewizji kablowej.
            1. Aby wyświetlić ekran strojenia, naciśnij przycisk HOME na pilocie, przejdź do opcji Ustawienia > wybierz Ustawienia cyfrowe lub Konfiguracja sygnału analogowego i naciśnij przycisk OK. Następnie wybierz opcję Strojenie automatyczne i naciśnij przycisk OK. Kiedy pojawi się pytanie „Czy chcesz rozpocząć automatyczne strojenie”, wybierz Tak. Następnie wybierz opcję Kablowa.

  Zmienianie ustawień częstotliwości i sieci

            2. Umożliwi to ręczne wprowadzenie częstotliwości i identyfikatora sieci.
            3. Wybierz Start, aby rozpocząć wyszukiwanie.

3. Problemy z telewizją satelitarną


W razie problemów z odbiorem telewizji satelitarnej należy zapoznać się z poniższymi punktami.

 • Antena satelitarna i konwerter (urządzenie na ramieniu przymocowanym do czaszy) mogły ulec przemieszczeniu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy się skontaktować z operatorem telewizji satelitarnej.
 • Intensywny deszcz może spowodować czasową przerwę w odbiorze wszystkich usług satelitarnych. Po skończeniu się burzy wszystko powinno wrócić do normy.

Nie udało się rozwiązać problemu?  Ponownie wykonaj dostrajanie telewizora (Informacje o telewizji satelitarnej, pojedyncza antena)

Nadal brak rozwiązania? Skontaktuj się z firmą Sony, aby uzyskać dalszą pomoc. W tym celu na stronie pomocy technicznej Sony kliknij Pomoc > Kontakt.