Identyfikator artykułu : 00257422 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2021Drukowanie

Jak skonfigurować telewizor do obsługi sygnału 4K 120 Hz z innego urządzenia.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Aby umożliwić obsługę sygnału 4K 120 Hz, trzeba zmienić w telewizorze ustawienie formatu sygnału HDMI z urządzenia źródłowego na Ulepszony format.

    Uwaga: urządzenie musi być podłączone do wejścia HDMI 3 lub HDMI 4 telewizora przy użyciu atestowanego, dostarczonego w zestawie przewodu Premium HDMI.

    Aby zmienić ustawienie „Format sygnału HDMI” na „Ulepszony format”