Identyfikator artykułu : 00108392 / Ostatnia modyfikacja : 12.10.2017Drukowanie

Jak sformatować urządzenie pamięci masowej USB do odtwarzania przez telewizor?

Systemy plików obsługiwane przez interfejs USB to FAT12, FAT16, FAT32 oraz exFAT. Pliki o wielkości przekraczającej 4 GB są obsługiwane jedynie w systemie plików exFAT. Informacje poniżej zawierają instrukcje formatowania urządzenia pamięci masowej USB w innym systemie plików.

  Jak formatować urządzenie pamięci masowej USB w innym systemie plików

  W celu korzystania z urządzenia pamięci masowej USB przy tej aktualizacji, takie urządzenie musi zostać sformatowane w systemie plików  FAT12, FAT16, FAT32, lub exFAT.

  OSTRZEŻENIE: Przeprowadzenie formatowania urządzenia USB spowoduje usunięcie całej zapisanej na nim zawartości.

  Wykonaj następujące czynności, aby przeprowadzić ponowne formatowanie urządzenia USB.
  Uwaga: Poniższe czynności mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

  Aby sformatować przenośną pamięć USB w systemie plików FAT w systemie operacyjnym Windows, wykonaj poniższe czynności:

  1. Podłącz urządzenie USB do komputera.
  2. Kliknij Start, a następnie kliknij My Computer [Mój komputer].
  3. W oknie My Computer [Mój komputer] kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu, odpowiadającego urządzeniu USB.
  4. Z menu kontekstowego kliknij opcję Format... [Formatuj].
  5. W oknie FORMAT nazwa urządzenia (litera napędu), w opcji File system [System plików], kliknij listę rozwijaną i przewiń do systemu FAT32, a następnie kliknij przycisk Start.
  6. Gdy pojawi się komunikat WARNING... [OSTRZEŻENIE], kliknij OK, aby kontynuować.
   WAŻNE: Formatowanie spowoduje usunięcie całej zawartości zapisanej na urządzeniu. 
  7. W oknie komunikatu Format Complete [Formatowanie ukończone], kliknij OK.
  8. Kliknij przycisk Close [Zamknij], aby zamknąć okno FORMAT nazwa urządzenia (litera napędu).
  9. Kliknij przycisk X w prawym górnym rogu okna, aby zamknąć okno My Computer [Mój komputer].


  Aby sformatować pamięć przenośną USB w systemie FAT w systemie operacyjnym Mac OS:
   

  1. Podłącz urządzenie USB do komputera.
  2. Otwórz Disk Utility [Narzędzie dyskowe].
  3. Kliknij, aby wybrać USB Device [Urządzenie USB] w lewym panelu.
  4. Kliknij, aby przejść do karty Erase [Kasuj].
  5. W polu wyboru Volume Format: [Formatuj wolumen:] kliknij MS-DOS File System [System plików MS-DOS].
  6. Kliknij przycisk Erase [Kasuj].
  7. Gdy pojawi się monit z prośbą o potwierdzenie, kliknij przycisk Erase [Kasuj].
  8. Zamknij okno Disk Utility [Narzędzie dyskowe].