Identyfikator artykułu : 00159180 / Ostatnia modyfikacja : 12.03.2024Drukowanie

Jak z użyciem modułu karty procesorowej oglądać kanały objęte abonamentem?

  Spis treści:
  1. Co jest potrzebne?
  2. Jak zainstalować kartę procesorową / moduł CAM?
  3. Rozwiązywanie problemów
  3-1. Komunikat „Not entitled” (Brak uprawnień)
  3-2. Komunikat „No module” (Brak modułu)
  3-3. Inne problemy z modułem CAM lub z dekodowaniem płatnych kanałów.
  3-4. Dlaczego nie można wsunąć modułu CAM do końca do gniazda?

  1. Co jest potrzebne?
  Do oglądania kanałów telewizji kablowej objętych abonamentem potrzebne są:

  • Telewizor BRAVIA z odpowiednim gniazdem CI (ang. Common Interface, uniwersalny interfejs) lub CI+.
  • Karta abonencka (nazywana kartą procesorową) o wielkości karty kredytowej.
  • Odpowiedni moduł CAM (ang. Conditional Access Module, moduł dostępu warunkowego). Jest to mała metalowa przejściówka, którą wsuwa się do gniazda CI w cyfrowym telewizorze. Ma zwykle wymiary 10 x 5,5 cm.

  Uwagi:

  • Przy zakupie modułu CAM należy się upewnić, że jest on zgodny z telewizorem i z kartą abonencką. W razie wątpliwości należy skontaktować się z usługodawcą oraz zapoznać z danymi technicznymi posiadanego telewizora BRAVIA.
  • Dostępne są w sprzedaży różne rodzaje modułów CAM, mimo że ich wygląd może być bardzo podobny. Moduły CAM są zgodne z standardem CI lub CI+ oraz dostosowane do różnych technologii odszyfrowywania (np. VideoGuard, Nagravision, Viaccess, Conax itd.). Interfejs CI+ to nowsza odmiana standardu Ci cechująca się bardziej zaawansowanymi zabezpieczeniami i funkcjami.
  • Telewizor jest wyposażony w gniazdo modułów CAM typu CI lub CI+. Modułu CAM standardu CI można używać w gnieździe modułu CAM standardu CI+ i odwrotnie. W takim przypadku może się jednak okazać, że w zależności od usługodawcy część lub całość kanałów jest nieprawidłowo dekodowana, a niektóre funkcje modułu CAM nie są obsługiwane.
  • Telewizory BRAVIA z 2013 roku i nowsze są wyposażone w gniazdo modułu CAM standardu CI+ w wersji 1.3. Inaczej mówiąc w przypadku stosowania modułu CI+ CAM musi on być zgodny ze standardem CI+ w wersji 1.3 (lub nowszej).
  Obraz karty CAM

  A = gniazdo CI, B = moduł CAM, C = karta procesorowa


  2. Jak zainstalować kartę procesorową / moduł CAM?

  • Prawidłowo włóż kartę abonencką do uchwytu modułu CAM. Upewnij się, że moduł CAM jest ustawiony etykietą marki do góry, a karta procesorowa układem do góry. Przed włożeniem modułu CAM do gniazda CI wsuń do niego kartę procesorową.
  • Wyłącz telewizor i włóż moduł CAM do gniazda CI w telewizorze (etykieta z marką na module CAM powinna być skierowana w stronę przeciwną do ekranu telewizora). Należy wykonać tę czynność ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły. Jeśli moduł nie wsuwa się łatwo, być może trzymasz go odwrotnie niż trzeba.
  • Ponownie włącz telewizor. Moduł CAM powinien zostać wykryty automatycznie.
  • W przypadku gniazda CI+ należy zainicjować moduł CAM przed jego użyciem. W trakcie tego procesu przez kilka minut na ekranie widoczny będzie pasek postępu lub pojawiają się komunikaty o stanie inicjowania. Przed ukończeniem tego procesu powiadomienia mogą kilkakrotnie znikać z ekranu i ponownie się na nim pojawiać.

  3. Rozwiązywanie problemów


  3-1. Komunikat „Not entitled” (Brak uprawnień)

  Jeśli po przełączeniu na kanał objęty abonamentem pojawia się komunikat typu „Selected service is scrambled or cannot be decoded” (Wybrany kanał jest zakodowany lub nie można go wyświetlić) albo „You are not entitled to watch this programme” (Nie masz uprawnień do oglądania tego programu), należy przejść w telewizorze do ustawień cyfrowych, wybrać opcję CA-module set-up (Konfiguracja modułu CA) i sprawdzić termin wykupionego abonamentu.

  1. Widać termin wykupionego abonamentu. Oznacza to, że telewizor prawidłowo komunikuje się z kartą procesorową. Jeśli nadal pojawia się powyższy komunikat lub minął już podawany przez telewizor termin wykupionego abonamentu, karta mogła nie otrzymać od usługodawcy polecenia aktywacji abonamentu lub brak Ci uprawnień do oglądania tych konkretnych programów. Aby się upewnić, skontaktuj się z usługodawcą.
  2. Nie widać terminu wykupionego abonamentu. W tym przypadku nieprawidłowo włożono moduł lub kartę.
  1. Należy się upewnić, że moduł CAM jest włożony prawidłowo (właściwą stroną do góry) i wsunięty do końca.
  2. Należy sprawdzić, czy styki na dole nie są powykrzywiane lub uszkodzone. (Aby zajrzeć do gniazda CI, możesz potrzebować latarki i lusterka). Jeśli styki są uszkodzone lub powykrzywiane, należy zwrócić się o dalszą pomoc (serwisową) do firmy Sony.

  3-2. Komunikat „No module” (Brak modułu)

  Komunikat „No module” (Brak modułu) może wskazywać na poniższe problemy:

   Moduł jest włożony nieprawidłowo. Należy włożyć go ponownie.
   Moduł jest nieodpowiedni do telewizora lub wadliwy. Należy skontaktować się z usługodawcą lub z producentem modułu CAM.


   3-3. Inne problemy z modułem CAM lub z dekodowaniem płatnych kanałów

   Telewizory Sony BRAVIA z 2013 roku i nowsze są wyposażone w gniazdo modułu CAM standardu CI+ w wersji 1.3. W przypadku stosowania modułu CAM standardu CI+ musi on więc być zgodny ze standardem CI+ w wersji 1.3 (lub nowszej). W przeciwnym razie mogą pojawiać się następujące problemy:

   • Nie można wyświetlić kanałów.
   • Pojawia się komunikat o błędzie „This service can be shown only on a compatible CI+ host” (Ten kanał można wyświetlać tylko na zgodnym hoście CI+).
   • Proces uwierzytelniania modułu CAM wcale się nie rozpoczyna, kończy się niepowodzeniem lub wcale nie kończy.
   • Pojawia się komunikat „Your CAM is not compliant” (Niezgodny moduł CAM).

   Jeśli występuje któryś z powyższych problemów, należy sprawdzić u usługodawcy, czy przekazany przez niego moduł CAM jest zgodny ze standardem CI+ w wersji 1.3.

   Jeśli występuje inny problem z modułem CAM, należy zaktualizować oprogramowanie telewizora do najnowszej wersji automatycznie lub ręcznie .

   Uwaga: Nie należy pozostawiać modułu CAM w gnieździe bez włożonej odpowiedniej karty procesorowej. Może to powodować zanikanie kanałów przy uruchamianiu telewizora. Należy wyjąć moduł CAM lub nieco wysunąć go z gniazda (około 2 cm).

   Czy nadal występują problemy z płatnymi kanałami?

   Należy sprawdzić kartę i moduł CAM w innym telewizorze podłączonym do tej samej sieci kablowej. Jeśli moduł CAM i karta procesorowa zadziałają prawidłowo w innym telewizorze, problem dotyczy Twojego telewizora. W takim przypadku należy zwrócić się o dalsze porady do działu pomocy technicznej firmy Sony.

   3-4. Dlaczego nie można wsunąć modułu CAM do końca do gniazda?

   Co należy zrobić, jeśli nie można wsunąć modułu CAM do końca do gniazda, gdyż jego część (zwykle około 3,5 cm) wystaje na zewnątrz?

   Jest to celowy zabieg konstrukcyjny, umożliwiający użytkownikowi łatwe wyjęcie modułu CAM w razie potrzeby.

   Moduł CAM wystaje