Identyfikator artykułu : 00124686 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2019

Nie można dokończyć aktualizacji oprogramowania przeprowadzanej przez Internet

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Prawidłowe pobranie aktualizacji z witryny internetowej do telewizora mogą utrudniać różne czynniki, w tym stan połączenia i błędy serwera.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Odłącz przewód zasilający i podłącz go na nowo. Możesz ten wykonać resetowanie.
  Informacje o sposobie resetowania zawierają poniższe artykuły.
 2. Sprawdź stan połączenia sieciowego telewizora, wykonując następujące czynności:
  • Telewizory z platformą Android TV
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Pomoc.
   3. Wybierz opcję Objawy dotyczące połączenia internetowego.
  • Modele z 2014 r.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Przejdź do menu Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Sieć.
   4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci.
   5. Wybierz opcję Wyświetl ustawienia i stan sieci.
   6. Wybierz opcję Sprawdź połączenie.
   7. Wybierz opcję Tak.

  UWAGA: Upewnij się, że połączenie z siecią lokalną i Internetem działa stabilnie oraz że opcja Połączenie fizyczne lub Urz. bezprzewodowe w TV jest ustawiona na OK lub Znal. (Znaleziono).
  Jeśli czynność ta zakończy się niepowodzeniem, należy ponownie skonfigurować sieć.

  Szczegółowe informacje o sposobach podłączania do sieci zawierają poniższe artykuły.

 3. Sprawdź, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania.
   Sposób postępowania opisano w poniższym artykule.
    Jak wykonać aktualizację oprogramowania.

  UWAGA: Jeśli pojawi się komunikat Nie znaleziono nowej wersji oprogramowania lub podobny, należy odczekać co najmniej 2 minuty i ponowić próbę aktualizacji oprogramowania.

 4. Jeśli aktualizacja w dalszym ciągu nie jest możliwa, spróbuj wykonać ją ręcznie, pobierając nowe oprogramowanie z witryny pomocy technicznej Sony do urządzenia pamięci masowej USB.