Identyfikator artykułu : 00124686 / Ostatnia modyfikacja : 27.10.2022Drukowanie

Nie można dokończyć aktualizacji oprogramowania przeprowadzanej przez Internet

  Prawidłowe pobranie aktualizacji z witryny internetowej do telewizora mogą utrudniać różne czynniki, w tym stan połączenia i błędy serwera.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Odłącz przewód zasilający i podłącz go na nowo. Możesz ten wykonać resetowanie.
   Informacje o sposobie resetowania zawierają poniższe artykuły.
  2. Sprawdź stan połączenia sieciowego telewizora, wykonując następujące czynności:
   • Telewizory z platformą Android TV
    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Tylko dla systemu Android 8.0: Wybierz opcję Aplikacja.
    3. Wybierz opcję Pomoc.
    4. Wybierz opcję Objawy dotyczące połączenia internetowego.
   • Modele z 2014 r.
    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Przejdź do menu Ustawienia.
    3. Wybierz opcję Sieć.
    4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci.
    5. Wybierz opcję Wyświetl ustawienia i stan sieci.
    6. Wybierz opcję Sprawdź połączenie.
    7. Wybierz opcję Tak.

   UWAGA: Upewnij się, że połączenie z siecią lokalną i Internetem działa stabilnie oraz że opcja Połączenie fizyczne lub Urz. bezprzewodowe w TV jest ustawiona na OK lub Znal. (Znaleziono).
   Jeśli czynność ta zakończy się niepowodzeniem, należy ponownie skonfigurować sieć.

   Szczegółowe informacje o sposobach podłączania do sieci zawierają poniższe artykuły.

  3. Sprawdź, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania.
    Sposób postępowania opisano w poniższym artykule.
     Jak wykonać aktualizację oprogramowania.

   UWAGA: Jeśli pojawi się komunikat Nie znaleziono nowej wersji oprogramowania lub podobny, należy odczekać co najmniej 2 minuty i ponowić próbę aktualizacji oprogramowania.
    
  4. Jeśli aktualizacja w dalszym ciągu nie jest możliwa, spróbuj wykonać ją ręcznie, pobierając nowe oprogramowanie z witryny pomocy technicznej Sony do urządzenia pamięci masowej USB.

  *Android i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.