Identyfikator artykułu : 00175300 / Ostatnia modyfikacja : 04.10.2017

Po aktualizacji oprogramowania telewizor z platformą Android TV działa nieprawidłowo.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

 1. W razie występowania opisanych poniżej problemów, w pierwszej kolejności należy wypróbować te procedury rozwiązań .

  • Regularnie występują przerwy w dźwięku
  • Telewizor przełącza się w tryb demonstracyjny
  • Przewodnik po programach nie pojawia się lub jest nieaktualny
  • Nie można dokonać nagrania (*)
  • Nagrane tytuły zniknęły z listy tytułów (*)

   (*) Funkcja nagrywania jest dostępna tylko w niektórych modelach oraz w niektórych krajach/regionach.


 2. Jeśli wykonanie czynności 1 nie wyeliminuje problemu lub jeśli występują inne problemy: Problem ten można spróbować rozwiązać, odłączając zasilanie lub przywracając ustawienia fabryczne. Spróbuj zresetować telewizor zgodnie z poniższym opisem. Resetowanie i przywracanie ustawień fabrycznych telewizora z platformą Android TV


Przykłady problemów po aktualizacji:

 • Systematyczne uruchamianie się na nowo.
 • Telewizor nie włącza się.
 • Migająca kontrolka LED.
 • Występuje błąd sieci.
 • Nie są widoczne kanały.
 • Nie jest rozpoznawany podłączony dysk twardy.
 • W obrazie nagrywanym na zewnętrzny dysk twardy występują zakłócenia.
 • Brak dźwięku lub brak obrazu.
 • Pilot nie działa.
 • Telewizor zawiesza się.
 • Telewizor działa nieprawidłowo, niestabilnie itp.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany pomimo zresetowania telewizora lub przywrócenia w nim ustawień fabrycznych, konieczna może być naprawa w serwisie.


 Do klientów, których problem pozostał nierozwiązany pomimo zresetowania telewizora:


Uprzejmie prosimy o pomoc polegającą na udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytanie.
Przekazane odpowiedzi posłużą do doskonalenia naszych produktów i obsługi klienta.
*Zgłoszenia pozostaną bez odpowiedzi. Dziękujemy za zrozumienie.