Identyfikator artykułu : 00175546 / Ostatnia modyfikacja : 04.07.2017

Resetowanie i przywracanie ustawień fabrycznych telewizora z platformą Android TV

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE: To rozwiązanie dotyczy telewizorów z platformą Android TV. Resetowanie telewizora BRAVIA bez platformy Android TV opisano w artykule Resetowanie i przywracanie ustawien fabrycznych telewizora (z wyjatkiem telewizorów z platforma Android TV).


Resetowanie pozwala przywrócić nieprawidłowo działający telewizor do stabilnego stanu. Poniżej omówiono różne sposoby resetowania. Ich wykonywanie zależy od stanu telewizora. Wybierz odpowiedni sposób w zależności od objawów występujących w telewizorze.

 1. Krok 1 (resetowanie przez odłączenie zasilania):
  Jeśli wystąpi jakiś problem z działaniem telewizora, w pierwszej kolejności należy wykonać resetowanie przez odłączenie zasilania i sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

  Jak uruchomić ponownie (zresetować) platformę Android TV?

 2. Krok 2 (przywracanie ustawień fabrycznych):
  Jeśli resetowanie przez odłączenie zasilania nie rozwiąże problemu, należy spróbować przywrócić ustawienia fabryczne.

  WAŻNE: Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie z telewizora wszystkich danych i ustawień (informacji o ustawieniach sieci Wi-Fi i przewodowej, danych logowania do konta Google i innych kont, aplikacji Google Play oraz innych zainstalowanych aplikacji itd.). Telewizor zostanie przywrócony do stanu z chwili zakupu.

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora z platformą Android TV