Identyfikator artykułu : 00085218 / Ostatnia modyfikacja : 24.08.2015Drukowanie

Błąd: „Device registration failed. Check settings of the device to be registered and try again.” [Rejestracja urządzenia nie powiodła się. Sprawdź ustawienia rejestrowanego urządzenia i spróbuj ponownie.]

    Ten problem występuje wówczas, gdy aplikacja TV SideView nie może zarejestrować odtwarzacza Blu-ray. Wynika to z wymogów rejestracji w aplikacji TV SideView. Należy się upewnić, że odtwarzacz Blu-ray spełnia dowolny z poniższych warunków rejestracji:

    • Odtwarzacz Blu-ray powinien wskazywać nazwę urządzenia, na przykład telefonu lub tabletu w pozycji konfiguracji Registered Remote Devices [Zarejestrowane urządzenia zdalne] w opcji Network Setting [Ustawienia sieciowe] w menu.
    • Odtwarzacz Blu-ray powinien pracować w trybie Screen Saver [Wygaszacz ekranu].