Identyfikator artykułu : 00075780 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2014Drukowanie

Samowyzwalacz jest niedostępny.

    Samowyzwalacz jest niedostępny podczas pracy w jednym z następujących trybów aparatu:

    • HDR / AUTO HDR
    • Wieloklatkowej redukcji szumów
    • Trybów scen

    Ponadto nie można korzystać z samowyzwalacza w trybie ciągłym lub w trybie z bracketingiem.