Identyfikator artykułu : 00076055 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Po uruchomieniu oprogramowania do zdalnego sterowania aparat nie jest wykrywany

  W menu konfiguracji aparatu sprawdzić, czy dla ustawienia USB Connection [Połączenie USB] wybrano opcję PC Remote [Zdalnie z komputera].

  Jeśli w aparacie ustawiono opcję PC Remote [Zdalnie z komputera], a aparat jest rozpoznawany jako dysk przenośny po ustawieniu trybu Mass Storage [Pamięć masowa], możliwe, że wymagana usługa systemu operacyjnego Windows nie została prawidłowo uruchomiona.

  Ustawienie połączenia USB

  Sprawdzić, czy usługa Shell Hardware Detection [Wykrywanie sprzętu powłoki] została uruchomiona.

  Jeśli nie, aparat nie będzie wykrywany, Zazwyczaj ta usługa jest uruchamiana automatycznie z poziomu oprogramowania do zdalnego sterowania aparatem, nawet jeśli została uprzednio zatrzymana lub wstrzymana.

  Sprawdzanie, czy usługa Shell Hardware Detection [Wykrywanie sprzętu powłoki] jest uruchomiona:

  Windows Vista / Windows 7:

  Kliknąć prawym przyciskiem opcję My Computer [Komputer] i wybrać pozycję Manage [Zarządzaj] > Services and Applications [Usługi i aplikacje] > Services [Usługi]

  Usługi w systemie Windows 7

  W systemie operacyjnym Windows 8:

  Wybrać kolejno opcje Control Panel [Panel sterowania] > System and Security [System i zabezpieczenia] > Administrative Tools [Narzędzia administracyjne] > Services [Usługi]

  Windows 8 — Usługi 1

  Kliknąć opcję Shell Hardware Detection [Wykrywanie sprzętu powłoki] i sprawdzić, czy usługa jest uruchomiona. Jeśli nie, można ją uruchomić ręcznie.

  Windows 8 — Usługi 2