Identyfikator artykułu : 00108042 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Czym jest histogram?

    Histogram to wykres dostępny w niektórych aparatach Sony, przedstawiający jasność zdjęcia.

    Oś pozioma przedstawia jasność, a oś pionowa przedstawia liczbę pikseli. Wykres przedstawia jasne zdjęcie, gdy jest przesunięty w prawo, i ciemne zdjęcie, gdy znajduje się po lewej stronie.

    Przykładowy histogram