Identyfikator artykułu : 00096613 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie jest dostępna przez sieć telewizora

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli na stronach pomocy technicznej firmy Sony potwierdzono dostępność aktualizacji oprogramowania wbudowanego, ale aktualizacja nie wyświetla się na posiadanym telewizorze, należy najpierw sprawdzić status połączenia sieciowego w telewizorze obsługującym połączenie internetowe. 

Za pomocą pilota zdalnego sterowania przejść do menu Home [Strona główna], a następnie przejść dalej, wybierając opcje Settings [Ustawienia] > Network [Sieć] > Network Set-Up [Konfiguracja sieci] > View Network Settings and Status [Wyświetl ustawienia sieciowe i status sieci] > Check Connections [Sprawdź połączenia] > Yes [Tak].

Przy trzech wyświetlonych elementach powinien się pojawić komunikat „OK” lub „Found” [Znaleziono]. W przeciwnym wypadku należy przejść do konfiguracji sieci w celu podłączenia telewizora do Internetu oraz przeprowadzenia operacji rozwiązywania problemów braku połączenia telewizora z Internetem.

Ustawienia sieciowe

Po prawidłowym podłączeniu telewizora do sieci, należy ponownie spróbować przeprowadzić aktualizację oprogramowania. Jeżeli wyświetli się komunikat „New software version is not detected” [Nie wykryto nowej wersji oprogramowania], będzie to oznaczało, że nowe oprogramowanie wbudowane nie jest jeszcze dostępne. Należy spróbować ponownie później.