Identyfikator artykułu : 00096100 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2019Drukowanie

Podczas odtwarzania na telewizorze przez sieć bezprzewodową obraz i dźwięk pogarsza się, gdy jest jednocześnie używane inne urządzenie bezprzewodowe.

  Połączenie bezprzewodowe przy użyciu funkcji BRAVIA Room Link, dublowania obrazu (Screen Mirroring) lub Wi-Fi Direct może spowodować pogorszenie jakości dźwięku lub obrazu na telewizorze podczas jednoczesnego korzystania z innych urządzeń bezprzewodowych. Zakłócenia mogą powodować następujące urządzenia:

  • Telefony bezprzewodowe
  • Nadajniki/odbiorniki

  W celu uzyskania poprawy jakości obrazu i dźwięku należy wykonać następujące czynności.

  UWAGA: Poszczególne czynności opisują możliwe rozwiązanie tego problemu. Po wykonaniu każdej czynności należy sprawdzić, czy nie nastąpiła poprawa jakości dźwięku i obrazu.

  1. Umieść urządzenie bezprzewodowe z dala od telewizora i punktu dostępu sieci bezprzewodowej. UWAGA: Punktem dostępu sieci bezprzewodowej jest zwykle router lub modem sieci Wi-Fi.
  2. W miarę możliwości ustaw tryb pracy punktu dostępu sieci bezprzewodowej na 5 GHz. UWAGA: Jeśli punkt dostępu sieci bezprzewodowej nie obsługuje trybu 5 GHz, przejdź do punktu 4.
  3. W menu ustawień w telewizorze przejdź do ustawienia Network Set-up (Konfiguracja sieci).
  4. Wyłącz lub odłącz inne urządzenia bezprzewodowe.

  UWAGI:

  • Ten telewizor obsługuje połączenie 5 GHz w trybie punktu dostępu.
  • Trybu 2,4 GHz należy używać do obsługi funkcji Wi-Fi direct i dublowania obrazu (Screen Mirroring).