Identyfikator artykułu : 00252973 / Ostatnia modyfikacja : 13.02.2022Drukowanie

Dźwięk z głośników telewizora nie jest zsynchronizowany z obrazem przesyłanym przez łącze HDMI

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Problem ten może wystąpić, gdy w urządzeniu podłączonym do portu HDMI telewizora wybrany jest strumieniowy format wyjściowy audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS itd.). Rozwiązaniem jest zmiana formatu audio w urządzeniu HDMI na PCM. Informacji o zmienianiu formatu audio należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia HDMI.

  Modele z ustawieniami „Tryb dźwięku”:

  Aby poprawić synchronizację dźwięku, zmień ustawienie Tryb dźwięku na inne niż Dolby Audio, na przykład Standardowy.

  1. Naciśnij przycisk  (Szybkie ustawienia) lub przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2. Wybierz opcję Tryb dźwięku.