Identyfikator artykułu : 00064550 / Ostatnia modyfikacja : 10.01.2014Drukowanie

Brak reakcji ekranu dotykowego po aktualizacji do systemu operacyjnego Windows 8.1

  Po aktualizacji do systemu operacyjnego Windows 8.1 ekran dotykowy może nie reagować. Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji.

  1. Nacisnąć klawisz z logo Windows, a następnie wpisać hasło „VAIO Care”.
  2. Kliknąć ikonę VAIO Care (Desktop) w wynikach wyszukiwania.
  3. Wybrać opcję About your VAIO [Informacje o komputerze VAIO].
  4. Wybrać opcję System Information [Informacje o systemie].
  5. Sprawdzić, czy zainstalowano wersję systemu BIOS o numerze R0230DD (lub nowszą). W przeciwnym razie:
  6. Przejść do sekcji pobierania plików na tej stronie lub uruchomić program VAIO Update na komputerze w celu zainstalowania najnowszej wersji systemu BIOS.