Identyfikator artykułu : 00080835 / Ostatnia modyfikacja : 04.10.2017

Obsługa przejścia na wcześniejszą wersję (Windows 7)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Firma Sony zaleca używanie systemu operacyjnego Windows 8 zainstalowanego fabrycznie na komputerze VAIO.

Jeśli mimo to użytkownik chce przejść na wcześniejszą wersję systemu operacyjnego Windows 7 (64-bitową), udostępniliśmy konieczne sterowniki, narzędzia i informacje o ustawieniach sprzętowych niezbędne do zainstalowania po przejściu na wcześniejszą wersję systemu.


1. Ważne informacje do zapoznania się przed podjęciem decyzji o przejściu na system operacyjny Windows 7


Przed przejściem na wcześniejszą wersję systemu należy mieć na uwadze opisane poniżej kwestie.

 • Przejście na system operacyjny Windows 7 jest możliwe tylko dla modeli komputerów VAIO z serii: SVE15, SVE17, SVS13, SVS15, SVF14, SVF15, SVP1321 i SVP1121.
 • Egzemplarz systemu Windows 7 należy uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy oprogramowania firmy Microsoft lub bezpośrednio od firmy Microsoft. Firma Sony NIE dostarcza systemu Windows 7 bezpośrednio i nie zwraca kosztu nabycia systemu Windows 7.
 • Przejście na wcześniejszą wersję systemu wymaga przeprowadzenia czystej instalacji systemu operacyjnego Windows 7, co spowoduje usunięcie z dysku twardego całej bieżącej zawartości, takiej jak pliki i programy. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych na zewnętrznym dysku lub nośniku, takim jak pamięć przenośna, Memory Stick® lub DVD.
 • Przejście na wcześniejszą wersję systemu może spowodować utratę niektórych funkcji. Należy uważnie zapoznać się z sekcją 3 poniżej.


2. Gdzie można uzyskać sterowniki i narzędzia do systemu Windows 7?


Na karcie Download [Pobierz] stosownego modelu należy wybrać w sekcji pobierania fabrycznie zainstalowanych plików opcję Windows 7. Jeśli opcja systemu Windows 7 jest niedostępna, oznacza to, że opcja przejścia na wcześniejszą wersję nie jest obsługiwana.

Przed wykonaniem czystej instalacji systemu Windows 7 firma Sony zaleca pobranie wszystkich jego sterowników i narzędzi dotyczących danego modelu na nośnik zewnętrzny lub na dysk przenośny USB.

3. Możliwa utrata funkcji


Wszystkie serie
 • Udostępnione sterowniki i narzędzia systemu Windows 7 są przeznaczone dla 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows 7 i mogą nie działać poprawnie w przypadku wersji 32-bitowych.
 • Po przejściu na starszą wersję systemu Windows sterowanie urządzeniami bezprzewodowymi za pomocą inteligentnej sieci VAIO będzie niemożliwe.
Seria SVS13
 • Po przejściu na starszą wersję systemu (Windows 7) wbudowany moduł WWAN nie będzie działał. Jeśli użytkownik musi korzystać z modułu WWAN, zaleca się zaniechanie przejścia na starszą wersję systemu.
 • Bezprzewodowe połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci WWAN (rozległej sieci bezprzewodowej).
 • Jednocześnie funkcja WWAN jest źródłem poboru energii w tle. Można ją wyłączyć tylko za pomocą głównego przełącznika.
 • Brak nawigacji GPS.
Serie SVE15 i SVE17
 • Po przejściu na starszą wersję systemu Windows klawisz skrótu do zmiany jasności ekranu LCD nie będzie działał.
Serie SVS13, SVE15, SVE17
 • Nie można sterować urządzeniami bezprzewodowymi za pomocą inteligentnej sieci VAIO.
 • Po użyciu opcji Get Default Value [Pobierz wartość domyślną] tryb Boot Mode [Tryb startowy] zostanie przywrócony z wariantu Legacy [Zgodność wsteczna] na UEFI.
 • Konieczne jest zainstalowanie systemu operacyjnego ze zmianą ustawienia na Legacy Mode [Tryb zgodności wstecznej].
Serie SVF14 i SVF15
 • Niezgodność z technologią komunikacji bliskiego zasięgu (NFC)
 • Niezgodność z funkcją ClearAudio+
 • Niezgodność z panelem dotykowym
 • Niezgodność z funkcją RapidWake
 • Konieczne jest zainstalowanie systemu operacyjnego ze zmianą ustawienia na Legacy Mode [Tryb zgodności wstecznej].
 • Po użyciu opcji Get Default Value [Pobierz wartość domyślną] tryb Boot Mode [Tryb startowy] zostanie przywrócony z wariantu Legacy [Zgodność wsteczna] na UEFI
 • Brak obsługi odtwarzania płyt BD (brak modułu PowerDVD)
Serie SVP1321, SVP1121
 • Brak szybkiej komunikacji BT3.0 (BT2.0 obsługiwane)
 • Brak obsługi technologii komunikacji bliskiego zasięgu (NFC)
 • Brak obsługi funkcji ClearAudio+
 • Brak obsługi funkcji zbiorczej kontroli wydajności procesora CPPC
 • Brak możliwości użycia funkcji przesuwania krawędzi
 • System operacyjny należy instalować i uruchamiać w trybie Legacy Boot Mode [Tryb startowy zgodności wstecznej] (Assist [Pomoc] — >F2 —> Boot [Start] —> Boot Mode [Tryb startowy])
 • Po wykonaniu polecenia Get Default Value [Pobierz wartość domyślną] w systemie BIOS tryb Boot Mode [Tryb startowy] zostanie przywrócony z wariantu Legacy [Zgodność wsteczna] na UEFI.
 • Brak obsługi funkcji iSCT (Intel Smart Connect)
 • Brak obsługi funkcji IEC (Centrum doświadczeń Intel)
 • Brak obsługi technologii bezprzewodowego przesyłania obrazu Wireless Display (Intel)
 • Brak obsługi funkcji X-Reality
 • Brak obsługi ustawania trybu koloru
 • Brak obsługi funkcji technologii Intel AT
 • Brak obsługi funkcji RapidWake
 • Brak obsługi technologii S-Force Front Surround 3D

Serie SVP1122, SVP1322

 • Brak obsługi szybkiego standardu BT3.0
 • Brak obsługi technologii komunikacji bliskiego zasięgu (NFC)
 • Brak obsługi funkcji ClearAudio+
 • Funkcja przesuwania krawędzi nie działa
 • Brak obsługi funkcji CPPC
 • Konieczne jest zainstalowanie systemu operacyjnego ze zmianą ustawienia na tryb Legacy Mode [Tryb zgodności wstecznej].
 • Po wybraniu opcji Get Default Value [Pobierz wartość domyślną] w systemie BIOS tryb Boot Mode [Tryb startowy] zostanie przełączony z powrotem na UEFI.
 • Brak obsługi funkcji iSCT
 • Brak obsługi funkcji IEC
 • Brak obsługi WiDi (bezprzewodowego przesyłu obrazów)
 • Brak obsługi funkcji X-Reality
 • Brak obsługi ustawania trybu koloru
 • Brak obsługi elementów LBH


Serie SVF1432, SVF1532

 • Brak obsługi szybkiego standardu BT3.0
 • Brak obsługi technologii komunikacji bliskiego zasięgu (NFC)
 • Brak obsługi funkcji ClearAudio+
 • Funkcja przesuwania krawędzi nie działa
 • Konieczne jest zainstalowanie systemu operacyjnego ze zmianą ustawienia na tryb Legacy Mode [Tryb zgodności wstecznej].
 • Po wybraniu opcji Get Default Value [Pobierz wartość domyślną] w systemie BIOS tryb Boot Mode [Tryb startowy] zostanie przełączony z powrotem na UEFI.
 • Brak obsługi WiDi (bezprzewodowego przesyłu obrazów)
 • Brak obsługi ustawania trybu koloru
 • Brak obsługi odtwarzania płyt BD (z uwagi na to, że moduł PowerDVD nie jest dostarczany osobno)
 • Brak funkcji RapidWake 

4. Ważne informacje przed rozpoczęciem instalacji


Zaleca się utworzenie zapasowego dysku odzyskiwania systemu lub nośnika z fabrycznie zainstalowanymi systemami operacyjnymi z poziomu aplikacji VAIOCare.


UWAGI

 • W celu przeprowadzenia czystej instalacji systemu operacyjnego Windows 7 należy zmienić ustawienia startowe w systemie BIOS na „Legacy Mode” [Tryb zgodności wstecznej].
 • W przypadku wybrania z menu ustawień systemu BIOS opcji Get Default Value [Pobierz wartość domyślną] w ustawieniach trybu startowego zostanie przywrócona opcja UEFI.

5. Ogólne oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności


Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę funkcji ani danych wynikającą z decyzji klienta o przejściu na starszą wersję systemu operacyjnego.