Identyfikator artykułu : S700024562 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Instrukcje podłączania do komórkowej sieci szerokopasmowej za pomocą programu OneClick Internet (w systemie Windows 7)

  poziom trudności Poziom trudności:
  Średni
  wymagany czas Wymagany czas:
  10–15 minut

  Niniejszy artykuł zawiera instrukcje dotyczące menedżera połączeń WebToGo® OneClick Internet dla systemu Windows 7 i dotyczy wyłącznie urządzeń wyposażonych w moduł 3G/LTE.


  Kliknij tutaj, aby uzyskać ogólne informacje na temat bezprzewodowego połączenia z Internetem za pośrednictwem sieci WWAN.

  1. Uruchom program OneClick Internet (kliknij kolejno Start > Wszystkie programy > OneClick Internet).

  2. Wprowadź numer PIN karty SIM, gdy wyświetli się odpowiedni komunikat, i kliknij przycisk OK.


  3. Poczekaj, aż program wykryje sieć.


  4. Kliknij przycisk Connect [Połącz], aby nawiązać połączenie.
  5. Połączenie zostało nawiązane. Aby przeglądać strony internetowe, należy uruchomić przeglądarkę internetową.


  6. Aby zakończyć połączenie z siecią WWAN, kliknij przycisk Disconnect [Rozłącz] w oknie programu OneClick Internet.

  Uwaga: Jeśli nie można nawiązać połączenia, kliknij przycisk Settings [Ustawienia] w oknie programu OneClick Internet. W zakładce Profile [Profil] sprawdź, czy ustawienia sieci są prawidłowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem komórkowym. Aby uzyskać pomoc na temat programu OneClick Internet, kliknij przycisk Help [Pomoc] w oknie programu.