Identyfikator artykułu : S700024543 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Instrukcje podłączania do komórkowej sieci szerokopasmowej za pomocą programu OneClick Internet (w systemie Windows 8)

  Instrukcje podłączania do komórkowej sieci szerokopasmowej za pomocą programu OneClick Internet (w systemie Windows 8)

  Niniejszy artykuł zawiera instrukcje dotyczące menedżera połączeń WebToGo® OneClick Internet dla systemu Windows 8. Dotyczy on wyłącznie urządzeń wyposażonych w moduł 3G/LTE

  Kliknij tutaj, aby uzyskać ogólne informacje na temat bezprzewodowego połączenia z Internetem za pośrednictwem sieci WWAN.


  Jak nawiązać połączenie?

  1. Z listy programów wybierz pozycję OneClick Internet.

  Wybierz program

  2. Aplikacja się uruchomi. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN, na tym etapie wyświetli się monit z prośbą o wprowadzenie tego kodu.

  Uruchomienie aplikacji

  3. Poczekaj, aż program wykryje sieć.

  4. Kliknij przycisk Connect [Połącz].

  Kliknij przycisk Connect [Połącz]

  5. Połączenie zostało nawiązane. Aby przeglądać strony internetowe, należy uruchomić przeglądarkę internetową.

  6. Aby zakończyć połączenie z siecią WWAN, kliknij przycisk Disconnect [Rozłącz] w oknie programu OneClick Internet.

  Naciśnij przycisk Disconnect [Rozłącz]  Uwaga: Jeśli nie można nawiązać połączenia, kliknij przycisk Setting [Ustawienia] w oknie programu OneClick Internet. W zakładce Profile [Profil] sprawdź, czy ustawienia sieci są prawidłowe. Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z operatorem komórkowym. Aby uzyskać pomoc na temat programu OneClick Internet, kliknij przycisk Help [Pomoc] w oknie programu.

  Przegląd ustawień internetowych