Identyfikator artykułu : S700024543 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Instrukcje podłączania do komórkowej sieci szerokopasmowej za pomocą programu OneClick Internet (w systemie Windows 8)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Instrukcje podłączania do komórkowej sieci szerokopasmowej za pomocą programu OneClick Internet (w systemie Windows 8)

Niniejszy artykuł zawiera instrukcje dotyczące menedżera połączeń WebToGo® OneClick Internet dla systemu Windows 8. Dotyczy on wyłącznie urządzeń wyposażonych w moduł 3G/LTE

Kliknij tutaj, aby uzyskać ogólne informacje na temat bezprzewodowego połączenia z Internetem za pośrednictwem sieci WWAN.


Jak nawiązać połączenie?

1. Z listy programów wybierz pozycję OneClick Internet.

Wybierz program

2. Aplikacja się uruchomi. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN, na tym etapie wyświetli się monit z prośbą o wprowadzenie tego kodu.

Uruchomienie aplikacji

3. Poczekaj, aż program wykryje sieć.

4. Kliknij przycisk Connect [Połącz].

Kliknij przycisk Connect [Połącz]

5. Połączenie zostało nawiązane. Aby przeglądać strony internetowe, należy uruchomić przeglądarkę internetową.

6. Aby zakończyć połączenie z siecią WWAN, kliknij przycisk Disconnect [Rozłącz] w oknie programu OneClick Internet.

Naciśnij przycisk Disconnect [Rozłącz]Uwaga: Jeśli nie można nawiązać połączenia, kliknij przycisk Setting [Ustawienia] w oknie programu OneClick Internet. W zakładce Profile [Profil] sprawdź, czy ustawienia sieci są prawidłowe. Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z operatorem komórkowym. Aby uzyskać pomoc na temat programu OneClick Internet, kliknij przycisk Help [Pomoc] w oknie programu.

Przegląd ustawień internetowych