Identyfikator artykułu : 00126963 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

W jaki sposób przywrócić poprzednią wersję systemu Windows po zainstalowaniu wersji Windows 10.

  System Windows 10 jest wyposażony w funkcję Wróć do, dzięki której, jeżeli zajdzie taka potrzeba lub na życzenie użytkownika, można w ciągu 30 dni od instalacji przywrócić poprzedni system Windows (Windows 7 lub Windows 8.1) bądź poprzednią wersję systemu Windows 10.

  WAŻNE:

  • Ta opcja jest dostępna jedynie w okresie 30 dni następujących bezpośrednio po aktualizacji do systemu Windows 10.
  • Opcję powrotu do poprzedniego systemu Windows można zastosować tylko w przypadku zainstalowania systemu Windows 10 w ramach aktualizacji systemu Windows 7 lub Windows 8.1. W przypadku pełnej instalacji systemu Windows 10 "od podstaw" możliwe jest jedynie przywrócenie poprzednich wersji systemu Windows 10.
  • Jeżeli korzystasz z hasła w celu zalogowania się do sesji w systemie Windows 7 lub 8.1, upewnij się, że pamiętasz to hasło.
  • W przypadku niewykonania kopii zapasowej wszystkich danych przed aktualizacją do systemu Windows 10, stanowczo zalecamy wykonanie jej przed rozpoczęciem procedury przywracania starszej wersji.
  • Konieczna będzie ponowna instalacja aplikacji, które zostały zainstalowane (bądź usunięte) po aktualizacji do systemu Windows 10.
  • Wszelkie zmiany systemowe lub zmiany ustawień na komputerze, które zostały dokonane po aktualizacji do systemu Windows 10 zostaną utracone.
  • Jeżeli podczas aktualizacji do systemu Windows 10 okazało się, że na dysku jest mało miejsca i konieczne było zastosowanie zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB w celu ukończenia procedury, to samo urządzenie pamięci masowej USB będzie potrzebne do wykonania procedury Wróć do.
  Wystarczy postępować zgodnie z podaną poniżej procedurą, aby przywrócić system Windows 7 lub Windows 8.1:
  1. Najpierw otwórz menu Start i wybierz Ustawienia.
  2. W menu Ustawienia wybierz opcję Aktualizacja i zabezpieczenia.

   Aktualizacja i zabezpieczenia
  3. Wybierz opcję Odzyskiwanie z lewej strony. Pojawią się 3 opcje:

   1. Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego: Kasuje wszystko i ponownie instaluje system Windows 10.
   2. Wróć do [poprzedniej wersji systemu Windows]: Ta opcja umożliwi przywrócenie poprzedniej wersji systemu Windows.
   3. Uruchamianie zaawansowane: Ta opcja umożliwia zmianę ustawień uruchamiania komputera PC, przywrócenie systemu Windows z obrazu systemu, uruchomienie systemu z dysku lub urządzenia USB itp.

    Opcje odzyskiwania

  4. Wybierz Rozpocznij dla opcji Wróć do [poprzedniej wersji systemu Windows]. Firma Microsoft poprosi o podzielenie się opinią o systemie Windows 10.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wybierz opcję Wróć do systemu Windows 7/8.1.

  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Podczas procedury przywracania starszej wersji nie należy wyłączać komputera ani odłączać go od zasilania.

  Rozpocznie się proces powrotu do poprzedniej wersji. Czas trwania procedury zależy od danych zapisanych na komputerze, wydajności sprzętu itp. Może wynosić od 10 minut do nawet kilku godzin. 

  UWAGA: Po upływie 30 dni od instalacji, funkcja Wróć do nie będzie już widoczna na ekranie Aktualizacja i zabezpieczenia.

  Po ukończeniu procedury powrotu do poprzedniej wersji, komputer PC automatycznie uruchomi się ponownie i załaduje poprzednią wersję systemu Windows.

  WAŻNE: Procedura Wróć do może się nie powieść, jeżeli wystąpi jeden lub kilka z poniższych warunków:

  • Komputer jest zasilany z akumulatora. Komputer musi być podłączony do zasilania sieciowego.
  • Wykonano procedurę odświeżania.
  • Wykonano procedurę resetowania.
  • Zmodyfikowano katalog Oczyszczanie dysku (windows.old lub .~bt).
  • Ręcznie usunięto pliki z katalogów windows.old lub .~bt bądź usunięto całe katalogi.
  • Dodano nowe konto użytkownika (nie dotyczy przekształcenia konta lokalnego w konto Microsoft).

  Jeżeli funkcja Wróć do nie jest dostępna, konieczne będzie wykonanie procedury odzyskiwania systemu .