Identyfikator artykułu : 00060417 / Ostatnia modyfikacja : 12.04.2017Drukowanie

Wentylator stale pracuje po aktualizacji systemu operacyjnego Windows do wersji 8.1

    Wentylator może nieprzerwanie pracować z wysoką prędkością po aktualizacji systemu Windows do wersji 8.1.

    Ten problem występuje w przypadku, gdy po aktualizacji systemu Windows do wersji 8.1 nie zainstalowano aktualizacji sterownika karty graficznej AMD (dostępnej za pośrednictwem programu VAIO Update lub na stronie pobierania plików w pomocy technicznej do komputerów VAIO).

    Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować sterownik karty graficznej AMD dostępny na stronie pomocy technicznej.