Identyfikator artykułu : 00096822 / Ostatnia modyfikacja : 08.10.2014

Jak zainstalować najnowszą aktualizację systemu Windows 8.1?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji systemu Windows 8.1 należy spełnić dwa warunki:

  1. Na komputerze musi być zainstalowany system operacyjny Windows 8.1.

    UWAGA: jeśli nie korzystasz z systemu Windows 8.1, zainstaluj go.

  2. Aktualizacja stosu obsługi systemu Windows 8.1 musi być zainstalowana. Ten składnik obsługuje instalowanie i usuwanie aktualizacji oprogramowania. Jeśli podczas instalacji aktualizacji systemu Windows 8.1 wystąpią nieoczekiwane wyłączenia lub awarie, składnik aktualizacji stosu obsługi rozwiąże te problemy.  

    UWAGI:

    • Jeśli narzędzie Windows Update jest ustawione na automatyczne pobieranie aktualizacji, aktualizacja stosu obsługi systemu Windows 8.1 zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie.
    • Jeśli narzędzie Windows Update nie jest ustawione na automatyczne pobieranie aktualizacji, aktualizację stosu obsługi systemu Windows 8.1 można zainstalować po ręcznym jej wyszukaniu lub pobraniu z witryny pomocy technicznej Microsoft.

Gdy oba warunki zostaną spełnione, a aktualizacja udostępniona przez Microsoft, aktualizacja systemu Windows 8.1 zostanie zainstalowana automatycznie za pomocą narzędzia Windows Update.

UWAGA: Jeśli narzędzie Windows Update nie jest ustawione na automatyczne pobieranie aktualizacji, aktualizację można zainstalować po ręcznym jej wyszukaniu lub pobraniu z witryny pomocy technicznej Microsoft.

Więcej informacji o udoskonaleniach i poprawkach zawartych w tej aktualizacji znajduje się w tym artykule: http://support.microsoft.com/kb/2975719.