Identyfikator artykułu : S700024544 / Ostatnia modyfikacja : 09.08.2013Drukowanie

Czarny ekran podczas rozruchu systemu operacyjnego Windows 8

  Czarny ekran podczas rozruchu systemu operacyjnego Windows 8

  Problem

  Podczas uruchamiania komputera VAIO z systemem operacyjnym Windows 8 ekran jest czarny mimo zaświecenia diody LED zasilania komputera.

  Rozwiązanie

  Aby przywrócić działanie komputera VAIO, należy przeprowadzić procedurę odzyskiwania systemu.

  Proces odzyskiwania systemu dla komputera VAIO

  Przed rozpoczęciem procesu odzyskiwania systemu zaleca się wykonanie kopii zapasowej ważnych plików.

  Można to zrobić, wybierając opcję Rescue Data [Odzyskaj dane] dostępną w trybie odzyskiwania VAIO Care przed rozpoczęciem procedury odzyskiwania systemu, która usunie z komputera wszystkie dane.

  WAŻNE

  Należy się upewnić, że ustawienie opcji Automatic Windows Updates [Automatyczne aktualizacje systemu Windows] to ON [Wł.] i że wszystkie ważne aktualizacje zostały pobrane i zainstalowane. Jest to konieczne w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu tego problemu.

  Aby zapobiec występowaniu tego problemu w przyszłości, należy zainstalować wymienione poniżej automatyczne aktualizacje systemu Windows.

  Pakiet zbiorczy aktualizacji systemu Windows 8 z maja 2013

  Pakiet zbiorczy aktualizacji systemu Windows 8 z czerwca 2013

  Pakiet zbiorczy aktualizacji systemu Windows 8 z lipca 2013

  Więcej informacji

  Więcej informacji dotyczących tego problemu zawiera witryna internetowa firmy Sony.

  System Windows 8 zawiesza się na wygaszonym ekranie podczas wznawiania pracy po przejściu w stan uśpienia hybrydowego

  Modele, których dotyczy informacja

  Wszystkie modele VAIO z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8