Identyfikator artykułu : 00068437 / Ostatnia modyfikacja : 06.08.2019Drukowanie

Awaria systemu Windows w czasie korzystania z przeglądarki Internet Explorer 9, 10 lub 11

  W przypadku przeglądania Internetu z użyciem przeglądarki Internet Explorer w wersji 9.x, 10.x lub 11.x może dojść do awarii komputera.

  Problem ten można usunąć, wykonując poniższe kroki. 
  1. Kliknąć przycisk Start, wybrać opcję Control Panel [Panel sterowania], opcję Programs [Programy], a następnie opcję Programs and Features [Programy i funkcje].
  2. Kliknąć opcję View installed updates [Wyświetl zainstalowane aktualizacje].
  3. Kliknąć pozycję Update for Microsoft Windows (KB 2670838), a następnie kliknąć opcję Uninstall [Odinstaluj].

  Jeśli powyższe rozwiązanie nie usunie problemu, należy wykonać poniższe czynności.

  1. W przeglądarce Internet Explorer otworzyć okno Internet Options [Opcje internetowe].
  2. Kliknąć zakładkę Advanced [Zaawansowane].
  3. W kategorii Accelerated graphics [Przyspieszana grafika] zaznaczyć pole wyboru obok opcji Use software rendering instead of GPU rendering [Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU].

  Można też korzystać z innej przeglądarki, np. Firefox lub Chrome.

   

  Więcej informacji

  Problem ten jest związany z użyciem hybrydowych kart graficznych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://support.microsoft.com/kb/2670838.