Identyfikator artykułu : 00100332 / Ostatnia modyfikacja : 28.04.2017Drukowanie

Czy mogę połączyć pilota Live-View z aparatem za pośrednictwem punktu dostępu Wi-Fi lub routera bezprzewodowego?

    Nie, pilot nie może nawiązać połączenia z aparatem za pośrednictwem punktu dostępu Wi-Fi ani routera bezprzewodowego. Aby połączyć pilota z aparatem, upewnij się, że w obu urządzeniach włączona jest funkcja Wi-Fi.

    UWAGA: informacje o sposobie włączania funkcji Wi-Fi w aparacie można znaleźć w jego instrukcji obsługi.