Identyfikator artykułu : 00100316 / Ostatnia modyfikacja : 28.04.2017Drukowanie

Czy za pomocą pilota Live-View mogę włączać i wyłączać aparat?

    Nie, za pomocą pilota nie można włączać ani wyłączać aparatu. Nie jest on przeznaczony do tego celu.